Tag Archives: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: Juni 2017

Hej! Våren och sommaren är här, vilket innebär utställningar, resor, ledighet, grillning, möten med nya konstnärer m m. KFA har fått debattinlägg publicerat på Dagens Arena tidning/webb angående det statliga konstnärsstödet som är under granskning. Vidare har även Tidningen ETC tagit in denna debattartikel, finns även publicerat på Facebook. Konstnärsalliansen finns nu med på Instagram, gå in och följ oss…..

Tidningen Artär är tryckt och utskickad till medlemmar och prenumeranter, har du inte fått tidningen hör av dig till kansliet snarast.

Läs nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev juni-17 (PDF)

Nyhetsbrev december 2016

Länk till nyhetsbrevet för december 2016: Nyhetsbrev-dec-16 (PDF)

 

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!

HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG.

Här kommer årets sista Nyhetsbrev, läs noga. Tiden går även denna gråa kalla höst och snart är det Jul igen. I årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2017!

KFA årsavgift för 2017! Pg: 301427-1 – nytt beslut för 2017!

Är 900 kr för ordinarie medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr (enligt beslut på stämman 2016). För aktiv medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen.

För dig som fyllt 70 är 300 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift.

Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 4 gånger, noteras. 

NYHET:

Konstnärsalliansen kan nu erbjuda sina medlemmar kraftigt rabatterade priser på drivmedel

Vi på Preem utvecklar grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – restprodukter från skogsindustrin och slaktavfall till exempel. Vi lanserade vår HVO-diesel Preem Evolution Diesel redan 2011. Nu tar vi ännu ett jättekliv i vår evolution och höjer den förnybara delen till hela 50%. Det betyder att varannan mil du kör är helt fossilfri, utan att du behöver byta bil eller betala ett öre mer. Men vi sitter inte nöjda för det, utan fortsätter att utveckla våra drivmedel så att du en dag kan köra varje mil fossilfritt. Vår evolution går vidare. Läs mer på www.preem.se

Du som ansöker om Företagskort hos Preem via KFA kommer ta del av följande rabatter.

* Diesel 90 öre/liter

* Bensin 55 öre/liter

* E85 55 öre/liter

* Bilkem/tillbehör 10%

* Biltvätt 15%

* Olja 10%

Ovanstående rabatter är baserade på Preems listpris som går att följa på www.preem.se

Kortet innebär inga kostnader i form av fakturakostnader, uppläggnings- eller årsavgifter. Det har inte heller någon bindningstid utan kan sägas upp när som helst.

Ansökan sker via ansökningsformulär som finns hos KFA.

Runt om i Sverige har vi ca 400 st stationer, både bemannade och automat. Du kan enkelt hitta din närmaste station på vår hemsida www.preem.se

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Preem.

Vi hälsar er välkomna till Preem.

Preem AB

Chalott Andersson chalott.andersson@preem.se

Nyhetsbrev: juni 2016

Medlemmar i KFA m fl. Göteborg juni 2016.

Förslag till höjning av medlemsavgiften 2016-2017, motion av Ingeborg Radler (medlem och revisor). Enligt förslaget skall medlemsavgiften höjas retroaktivt för 2016 med 150 kr och med 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.
Beslut: Mötet diskuterade förslaget och enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Läs mer här i det senaste nyhetsbrevet (PDF): Nyhetsbrev juni -16

Nyhetsbrev: april 2016 – extrastämma

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA!

Datum: Söndag den 22 maj kl. 18.00

Plats: Göteborg Klippan 23- Lokal Hörnet (Klippans kulturreservat)

I enlighet med beslut på föreningsstämman den 20 mars i GBG, fattades beslut, genom en motion, om att årsavgiften för medlemmar skall höjas, bl a p g a förbundets svaga ekonomi. Eftersom motionen inkom för sent, enl. stadgar, kan formellt beslut fattas den 22 maj.

Förslaget till höjning av avgiften innebär: att i år (2016) höjs årsavgiften för medlemmar under 70 år med 150 kr. 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.

Detta, ovan, skall stämman fatta beslut om den 22 maj. Ytterligare en del aktuella frågor kommer vi att ta upp, bl a kommande medlemsutställningar.
Det bjudes på fika. Välkommen till Klippan!!

Läs mer här i detta nyhetsbrev (PDF): medlemsbrev april 16

Nyhetsbrev: Mars 2016

Medlemmar i KFA m fl.

KFA håller föreningsstämma i Göteborg den 20 mars kl. 18.00, särskild kallelse
utgått. Har du frågor kan du kontakta KFA-kansli i Gbg. Tel. 073-7070555.

KFA Stockholm håller medlemsmöte den 14 mars i Skarpnäck, kallelse utgått.
Kommande samlingsutställningar för medlemmar 2016
September månad kommer medlemmar inbjudas till en samlingsvisning i Halmstad centrum, mer info senare.

Mellan den 7 – 17 oktober anordnar KFA en temautställning på Göteborgs Stadsbibliotek, utställningshallen. Särskild inbjudan skickas till medlemmar i god tid.

I november månad 2016 är utställningshallen på Alviks bibliotek inbokad och inbjudan till detta kommer i god tid. Diskussioner pågår även med Bagarmossens Folkets hus.
Konstnärsalliansen besökt riksdagen den 11 februari.

Vi c(s) samt kollega i kulturutskottet i syfta att diskutera konstnärernas villkor. Från KFA medverkade Tony Roos ordf. Åsa Freij (ledamot Konstnärsunionen) från Stockholm. KFA presenterades och våra förslag till generellt konstnärstillägg lades fram och presenterades, även förslaget till Konstnärspooler. Vi kom även att ta upp det som skett med att konstföreningarna på arbetsplatser har försvunnit, Ca 80% av dessa finns inte längre kvar i storstadsregioner vilket kraftigt påverka både gallerier och konstnärer möjligheter att sälja konstverk. Vi förslog att kulturutskottet skulle ta upp detta till behandling.

Läs hela nyhetsbrevet här (PDF)

Nyhetsbrev: December 2015

Medlemmar i KFA, Konstnärsalliansen med flera.

Här kommer årets sista nyhetsbrev från styrelsen. Vi passar samtidigt på att önska God Jul och Gott nytt år 2016.
I detta årets sista nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2016! KFA årsavgift för 2016! Pg: 301427-1 Den är 600 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 400 kr (enligt beslut på stämman).

Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger. När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet, för 2016. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi har under hösten utfört en del uppvaktningar till riksdagen, kulturutskottets ledamöter. De frågor som ska tas upp är olika avtal om upphovsrättsersättning, KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens konstråd.

Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla olika gestaltningsuppdrag som annonseras ut. Förbundets nyhetsbrev har blivit allt viktigare, eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag mm annonseras ut där. Vi ska även fortsätta vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida. Och inte minst måste vi satsa på medlemsrekrytering 2016!

OBS!Håll utskick i brevlådan efter ett nytt nummer, Julnummer, av tidningen Artär!

Kom ihåg att även följa KFA på Facebook.

 

Läs hela nyhetsbrevet här, december 2015 (PDF).

Detta vill KFA (PDF)

KFA:s offertmall (PDF)

Länk till inbetalningskort (bild)

Nyhetsbrev: September 2015

Till medlemmar i KFA!
Sedan 1 september är kansliet i Göteborg igång igen och ser fram emot höstens utmaningar.
Den 21 augusti hade KFA en enklare medlemsfest i Göteborg, vid Kastellgatan 19, där Lily Charlotte stod för inbjudan till gårdslokalen. 13 medlemmar deltog med god hembakad mat.
Omkring den 10 september utkommer tidningen Artär till alla medlemmar och andra institutioner, skolor m.m.
Representanter för KFA-styrelse besöker Stockholm och riksdagen, miljöpartiet (mp) uppvaktas den 3 september. Då kommer KFA att lägga fram våra synpunkter på konstnärspolitiken och på inkasseringen av olika upphovsrättsersättningar.

Nyhetsbrev sept. 15

Nyhetsbrev: Juni 2015

Till medlemmar i KFA med flera, juni 2015.

Kansliet ber att få önska en trevlig skapande sommar. Vi kommer att ha stängt från och med midsommar fram till 18 augusti. Dock går det alltid bra att skicka e-postmeddelanden och skicka vanligt brev med posten.

Konstnärsalliansen genomför tre sommarutställningar denna sommar. Dels sommarsalongen vid Repslagarmuseet i Älvängen (pågår till 18 aug), sen genomförs två utställningar på Tjörn, i Smedjan Skärhamn och på Bygdegården Dyreby Tjörn. Besök gärna utställningarna.

Vi fortsätter att uppdatera vår hemsida och kommer att lägga ut arrangemang på Facebook.

Till alla som besöker olika konstutställningar i sommar så gör gärna reklam för Konstnärsalliansen – och hänvisa till hemsidan – intressera konstnärer för medlemskap.

Stadsbiblioteket Gbg

Till hösten har KFA åter bokat utställningshallen på Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen, vecka 49. Utskick och inbjudan till detta utkommer i höst.

Tidningen Artär

Medlemstidningen Artär utkommer inte före sommaren utan efter sommaren i september. Det har inte gått att lösa finansieringen av tidningen helt och hållet.

Medlemsfest i Gbg

Fredagen den 21 augusti kl.18 i BRF Utanverket på Kastellgatan 19, nära Övre Husargatan och Linnégatan. Det blir Knytkalas och Tony Roos ska visa och berätta om sina väggmålningar i huset. Vi kommer att sedan sitta och festa och äta i vår föreningslokal. Alla som är intresserade, boka redan nu in tiden, och kontakta Lily Charlotte på tel 070-6017736 så kan vi planera tillsammans, senast söndagen den 16 augusti.

Läs hela nyhetsbrevet här

1 2