Bilder från samlingsutställningen med KFA:s-medlemmar vid Galleriet Kultur i byn i Landvetterområdet i Göteborg mellan 29 mars och 15 april 2018.