ybf

Yngre bild- och
formkonstnärers
förening, YBF

Yngre bild- och formkonstnärers förening (YBF) är en rikstäckande ideell förening för ungdomar som genom sitt intresse valt att utöva, studera och forska inom bild- och formkonstens område.

Föreningen vänder sig till unga konstnärer, animatörer upp till en ålder av 26 år, även till dem med olika funktionshinder. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Föreningen är en underavdelning till Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) och samverkar med densamma.

Vid Konstnärsalliansens förbundsstämma i april 2011 beslutades att starta en ungdomssektion som antog namnet; Yngre bild- och formkonstnärers förening, YBF. Organisationen har registrerats som en ideell förening och ska vara en öppen förening för alla unga som satsar på bild och form- animation m m. Det finns många yngre konstnärer som är framgångsrika på olika sätt och det bör uppmärksammas, genom att kunna erbjuda utställningsverksamhet, projekt, workshop etc.

Konstnärsalliansen (KFA) har inlett ett samarbete med Studieförbundet Sensus i Göteborg i syfte att starta ett konstprojekt som riktar sig till ungdomar i tonåren. Projektet går under namnet ”Ung realism”. För tillfället pågår ett ansökningsförfarande om projektmedel till projektet. Verksamheten kommer att verka i en bildsal i Göteborg. Två ungdomsföreningar medverkar, dels Föreningen komma till tals, dels Yngre bild- och formkonstnärers förening, YBF. Yrkesaktiva konstnärer och bildpedagoger kommer att vara handledare i projektet. Föreningen har till ändamål att tillvarata unga konstnärers villkor, sociala och ekonomiska intressen. Detta ska bl a göras genom opinionsbildning för ungas villkor på den kulturella arbetsmarknaden, starta målinriktade projekt och program i syfte att utveckla och belysa unga konstnärers arbets- och utbildningsförhållanden i Sverige.

Föreningen ska arbeta för nya statliga ersättningsformer för bildkonstnärer, formgivare,
animatörer i stället för statliga stipendiestöd. Föreningen ska verka för neutrala och opartiska inköpskommittéer i den offentliga verksamheten Genom att motverka den
korporativa sammansättningen.

T.f ordförande är: Tony Roos, Göteborg, bildkonstnär. Sekreterare är Marti Riisku.

YBF har organisationsnummer: 802463- 7780.

E-post: kansli@konstnarsalliansen.se.

Pg: 681968-4.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*