Category Archives: Konsttävlingar

Deeloopart konstmässor 2017

Deeloopart konstmässor 2017. www.deeloopart.se

Göteborg  Brewhouse hus, 29 sept. – 1 okt,

Konstmässa på Brewhouse i centrala Göteborg, ligger mellan Liseberg och Ullevi.

Tider:

Fredag vip-afton  kl. 16-20

Lördag kl. 11-18

Söndag kl. 11-18

Malmö Luftkastellet, 27 – 29 oktober

Luftkastellet i Limhamn/Malmö ligger precis vid vattnet med fantastisk utsikt över Öresundsbron.

Tider:

Fredag 13-18

Lördag 11-18

Söndag 11-18

Det brukar komma ca 6-7000 besökare till konstmässorna under de tre dagar man har öppet

Dags att söka stipendium i Berlin

Berlin, Künstlerhaus Bethanien

Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer – utlyser ett sex månader långt residens vid Künstlerhaus Bethanien i Berlin.

Künstlerhaus Bethanien är ett ateljéprogram och en projektverkstad för internationell samtidskonst.

Vistelseperiod
Under 2018 erbjuds en stipendiat en sex månader lång ateljévistelse: 1 januari – 30 juni, 2018.

Ansökningsförfarande
Bildkonstnärsfondens delegation för Iaspis väljer bland de sökande ut ett antal kandidater och utifrån detta underlag gör Künstlerhaus Bethanien det slutgiltiga urvalet.

Sista ansökningsdag
25 april 2017

Stipendium
Stipendiet omfattar 100 000 kr och avser täcka kostnader för resor och omkostnader under den sex månader långa ateljévistelsen.

Ateljé
Iaspis hyr en av Künstlerhaus Bethaniens 25 ateljéer i den nya byggnaden på Kohlfurter/ Kottbusser Strasse.
Ateljén är 55 kvm stor.

Bostad
Utöver ateljén hyr Iaspis en 74 kvm stor möblerad lägenhet på Paul Lincke Ufe för stipendiatens räkning under vistelseperioden.

Mer information om Künstlerhaus Bethanien finns här: http://www.bethanien.de/en/
Current Artists. Tomoko Kawai Japan. 15.03.2017 – 15.03.2018. Kanako Hayashi Japan. 01.01. – 31.12.2017

 

Det här ska du tänka på när du fyller i ansökan
Ansökan görs med e-legitimation på www.konstnarsnamnden.se eller på avsedd pappersblankett.

En queeropera av operaregissören Ditte Hammar, en kortfilm om livet som björn av Johannes Stjärne Nilsson, och ett bultande flamencoverk av Sofia Cast…

Ansökan måste vara komplett när den lämnas in.  Konstnärsnämnden godtar inte kompletteringar i efterhand.

Arbetsprover
Till ansökan ska bifogas 5-10 arbetsprover på representativa verk från de senaste två åren. Gör du din ansökan digitalt laddar du upp arbetsproverna i slutet av ansökan. Information om vilka filtyper som godkänns samt storlek på arbetsproverna finns på www.konstnarsnamnden.se/arbetsprover.

Till många av Konstnärsnämndens stipendier och bidrag krävs att du bifogar arbetsprover. Se information för respektive stipendium och bidrag vad som gäller.

Söker du på papper måste arbetsproverna rymmas inom ett stående A4-format (pappersansökan med arbetsprover tillgängliggörs för granskarna digitalt genom inskanning). Ange tillkomstår, titel, teknik och storlek för varje verk. Glöm inte att skriva namn och personnummer på bilagan. Bifoga inget ytterligare material som t.ex. kataloger och lösa skisser. Arbetsprover returneras inte.

Ansökan i pappersform skickas eller lämnas till Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm.
För mer information kontakta Louise Dahlgren, tfn 08-506 550 68 ellerlouise.dahlgren@konstnarsnamnden.se.

Dags att söka till Lagårn i Ullsta

 

Vem får söka?
Varje person som är bosatt i Sörmlands län, Uppsala län, Östergötlands län, Stockholms län och Västmanlands och Örebro län och är född 1997 eller tidigare kan söka till Konstsalong Ullsta 2017.
Vad kostar det?
Anmälningsavgiften är 300 kr och sätts in till Ateljé 42 på BG: 761-7392
Märk insättningen Konstsalongen 2017 och skriv ditt personnummer och namn.

När är sista ansökningsdatum?
Sista ansökningsdag är 4 mars 2017
Hur ansöker du?
Fyll i anmälningsblanketten.
Du kan ladda ner all information och blanketter här på höger sida.
Du söker med 3 verk. Tänk på att provisionen är 35% när du sätter pris. Priset går inte att ändra i efterhand.
Områden är måleri, grafik, foto, textil, glas, blandtekniker och skulptur.
Storlek för inramade konstverk högst 120x120cm. Skulptur högst 150cm inklusive sockel.

Samtliga verk måste vara till salu. Verken skall inte vara mer än 3 år gamla. Dina uppgifter som pris och antal som är till salu är bindande och kan ej ändras i efterhand.
Priset skall inkludera allt som köparen ser (dvs ram och dylikt) och Konstsalongens provision 35%.
Vad ska jag skicka in när jag ansöker?
Du ansöker inte med själva föremålen utan med fotografier av dem antingen digitalt eller på papper.
När du söker digitalt (per email) så sänd foton med hög upplösning (för att användas i marknadsföringssyfte av salongen, vilket betyder att du ger ditt tillstånd att erbjuda bilden för fri publicering).
I samband med anmälan betalar du in 300.- till Ateljé 42 på BG 761-7392 senast 4 mars. Märk talongen med ”Konstsalongen 2017”, samt ditt namn.
Bifoga kvitto i ansökan!
OBS! Till fotografierna (både digitalt och pappersfoton) ska du bifoga en komplett ifylld anmälningsblankett och kvitto på inbetalningen. Bilden ska endast ha samma nummer som på ansökningsblanketten.
Du som sänder in pappersfotografier måste även skriva ditt namn på baksidan och vilket nummer som överensstämmer med anmälningsblanketten.
Ej korrekt ifylld anmälningsblankett gäller ej och du kommer inte med i bedömningen.’
Ansökan sänds till email: maud.probst@gmail.com
Märk kuvertet eller e-posten med ”Lagårn i Ullsta 2017”
När du söker med pappersfotografier (i max storlek A4,) skall dessa sändas till adress:
Maud Probst
Harry Martinsons väg 11
646 93 Gnesta
Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?
Insända fotografier eller CD-skivor, USB-minnen med flera returneras ej till avsändaren. Vi har inte möjlighet att bevara det innehållande materialet.
När och hur får jag reda på om jag kommit med eller ej?
Juryns utslag sänds ut per epost eller vanlig post efter den 25 mars.
De som antagits meddelas per brev eller e-post och får närmare information om inlämning av antagna verk samt rutiner för försäljning osv. Namnen på antagna kommer även att publiceras på hemsidan.
Om jag kommer med skall jag själv ordna transport av mina verk till salongen?
Ja, det ska du!… samt eventuell transportförsäkring liksom för återtransporten efter utställningens slut. Vid inlämning av konstverken står du själv för uppackning och tar med emballaget hem!
Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?
Vid försäljning tar Konstsalongen ut en provision på 35%. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten skall därför inkludera provisionen.
Du får betalt med avdrag för försäljningsprovisionen, först sedan köparen erlagt full betalning.
Ditt kontonummer meddelar du Konstsalongen när du vet om du har kommit med på utställningen.

Jury
Årets jury består av tre personer som är verksamma inom kulturens- och bildkonstens områden.

OBS
Allt skall vara Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta” tillhanda senast den 4 mars 2017.
För att din ansökan skall beaktas måste anmälningsavgiften vara insatt senast den 4 mars.

Inbjudan till ny konsttävling

Trafikverket och Statens konstråd bjuder in konstnärer/konstnärsteam att delta i den internationella tävlingen för ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt: den nya underjordiska tågförbindelsen med tre nya stationer i Västlänken och de ca 10 nya broar i infrastrukturområdet vid Olskroken. Denna tävling gäller station Haga och station Korsvägen.

 

Här finns all information: inbjudan_till_-tavling_kronotopia_haga_korsvagen-1

Vistelsestipendium

Vistelsestipendium

Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år. 

Juryn enades om att erbjuda följande personer plats år 2016:

Henrik Nilsson – Författare och litteraturskribent

Ingrid Jönsson – Barnboksförfattare och lärare

Titti Bjernér – Guld-/silversmed och konstnär

Sasha Waltå – Konstnär

Dea Svensson – Konstnär

Ylva Ceder – Konstnär     

Närvarande för att utse stipendiater var: Disa Lundgren repr. för Harry Martinson-sällskapet, Gustav Fredriksson repr. för Saljesällskapet och Joanna Holden, kulturchef.

 

Om stipendiet
Nebbeboda skola – lärarbostaden

Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Olofströms kommun delar tillsammans med Harry Martinson-sällskapet och Saljesällskapet ut vistelsestipendier varje år. Stipendiet innebär ett par veckors hyresfri vistelse i lärarbostaden i Nebbeboda skola under maj tom september. Skolan har en stor lärarbostad med stort kök och tre sovrum.

I Nebbeboda gick Harry Martinson i skola. Det var här som Harry trivdes bäst.” – han älskade skolan. Inne i skolan fanns Sverige, där fanns världen på besök varje dag. I skolan hade han sin fasta punkt, medan de mera bortskämda hade sina fasta punkter där hemma i sina hem.

De gick hem från skolan om eftermiddagarna. Han gick bort från skolan.” Skolan ligger på en höjd med en vacker utsikt över en sjö i Olofströms kommun i Blekinge, ca 8 km från centrum. Allmänna kommunikationer saknas. Bredband finns inte i skolan – men vid behov finns fri tillgång till bredband på Olofströms bibliotek, där det också finns tillgång till fri kopiering. Stipendiet kan sökas av alla verksamma inom olika konstnärliga områden, såsom litteratur, musik, bildkonst, film, teater, dans mm. Företräde får utövare som arbetar i Harry Martinsons och/eller Sven Edvin Saljes anda.

Vistelsestipendiet har tagits fram i samarbete mellan Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun.
Bedömning och urval av ansökningar görs av en arbetsgrupp bestående av en representant för vardera Harry Martinson-sällskapet, Saljesällskapet och Olofströms kommun.

Ansökan ska vara inne senast den 31 januari och ansökan sker med en personlig presentation i skrift samt önskemål om tidpunkt för vistelsen. Plats kan beredas med kortare varsel om lärarbostaden är ledig.

Ansökan skickas till:
Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
Tel: 0454-936 04
E-post: Joanna Holden

Höga kusten-stipendiet

Det är dags att söka Höga Kusten-stipendiet för 2017. Högakustenstipendiet kan sökas och delas ut till verksam nordisk konstnär. Urvalsgruppen består av två yrkesverksamma konstnärer och kommunens kulturenhetschef. Stipendiet består dels av ett kontantbidrag på 10.000 kronor, samt en obligatorisk vistelse i Höga Kusten i två veckor under det år stipendiet erhålls. Sista ansökningsdag är fredag den 20 januari 2017. Ansökningsblankett hittar ni till höger under relaterade dokument.

2016 års stipendiat Niklas Asker

En serieskapare, illustratör och konstnär som  på ett mästerligt sätt  behärskar alla tre kategorier.

Niklas Askers målningar är klassiskt figurativa, men fragmenterade av abstrakta element och måleriska effekter som ger bilderna en drömlik, mystisk stämning. Varje bild är som en berättelse där han med hjälp av referenser till både historia och samtid undersöker hur normer, kopplade till kön och etnicitet, formar vår uppfattning om oss själva och våra relationer. Hans motiv behandlar de socialiseringens ramar vi förhåller oss till, men   även överskrider, i skapandet av identitet.

2015 års stipendiat

Jenny Lindblom är 2015 års Högakustenstipendiat. Jenny är född 1981 i Eskilstuna, men sedan 2005 bosatt i Amsterdam.

Jenny har medverkat i utställningar på gallerier, muséer, konsthallar och konstnärsinitiativ i Nederländerna, Frankrike, Italien, Kina, USA och Sverige.

Jennys målningar och skulpturer är skickligt utförda och innehållet är mångfacetterat, tankeväckande och med kopplingar och dialoger sinsemellan. I hennes verk möts mytologi och samtid, finkultur och dålig smak, det högt värderade och klichéer – en undersökning med tydligt klassperspektiv.

Tidigare vinnare:

2014 Maria Jokitalo
2013 Mattias Bäcklin  http://mattiasbacklin.webs.com/
2012 Sebastian Mügge www.sebastianmuegge.com
2011 Catti Brandelius www.cattibrandelius.se
2010 Henrik Samuelsson och Lisa Gerdin
2009 Helene Edgren
2008 Pernilla Zetterman www.pernillazetterman.com
2007 Terje Östling
2006 Jenny Crisp
2005 Fredrik Sundqvist http://fredriksundqvist.se/

Bakgrund:

Kramfors kommuns fullmäktige beslutade 1993 att inrätta ett Höga Kustenstipendium. Syftet var att göra Höga Kusten- begreppet ännu mer känt i Norden och bland dess konstnärer och i avsikt att stimulera kulturintresset hos Kramfors kommuns invånare.
Stipendiet var vilade mellan 2000-2004 och återupptogs 2005.

Syftet för att återinföra stipendiet är att göra Höga Kusten känt bland konstnärerna som ett värdefullt inspirationsområde och dels att stimulera kulturintresset i Kramfors kommun genom att ge invånarna möjlighet att bekanta sig med högklassig samtida nordisk konst och som ett led i marknadsföringen av kommunen och världsarvet.

Konstnärlig gestaltning i Varberg

Varbergs kommun har drygt 60 000 invånare och befolkningen ökar ständigt. Strax norr om Varberg ligger Trönninge med ett cykelavstånd till Varbergs centrum och till havet. Trönninge är ett expansivt område, parallellt med den äldre bebyggelsen växer en ny stadsdel fram. Jämte nya Trönningeskolan byggs även ett stort nytt idrottscentrum med hela Varberg som upptagningsområde. Skolans utemiljö med näromgivningar kommer att nyttjas frekvent av såväl skolans elever, personal och föräldrar som av allmänhet.
Uppdraget
Varbergs kommun kommer att genom kultur- och fritidsförvaltningen upphandla konst till skolan. Konsten skall bidra till en visuellt estetisk miljö och få en identitetsskapande roll för byggnaden och dess verksamhet som kunskapsinstitution. Genom byggnadens karaktär och
funktioner vill kommunen skapa en varm och välkomnande miljö där människans lärande samt barn och ungdomar sätts i centrum. Stor vikt läggs vid att den konstnärliga gestaltningen ska locka till kreativitet och fantasi. Utförande ska göras i hållbara material som är anpassade till barns och ungdomars upptäckarlust, rörelsemönster och lek. Vikt läggs dessutom vid säkerhet. Intressanta platser för konstnärlig gestaltning är främst utomhusmiljön där det finns flera tänkbara platser, men uppdraget kan även utvidgas att gälla delar av inomhusmiljön.
Vem kan skicka intresseanmälan?
Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet är välkomna att skicka in en intresseanmälan om man är intresserad av uppdraget att utforma den konstnärliga gestaltningen. Utifrån intresseanmälningarna kommer tre konstnärer att erbjudas skissuppdrag. De konstnärer som får skissuppdrag arvoderas med 25 000 kronor vardera. Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 1,1 milj. kronor, i denna summa ingår inte

skissuppdragsarvodena. Alla belopp är angivna exklusive moms. Vi ser helst att en konstnär tilldelas hela uppdraget men är öppen för andra
fördelningar.
Skolans utformning och verksamhet
Den nya skolan och dess tomt dimensioneras för 800 elever och drygt 100 personal. Skolan byggs i två plan och planeras som den lilla skolan i den stora där årskurs F-5 (ca 400 elever) är placerad i en östlig flygel och årskurs 6 – 9 i en västlig flygel. I mittendelen som sammanbinder skolan, ligger kunskapscentret med elevcafé, specialämnessalar, mediatek, administration och personalutrymen. Med denna lokalutformning ges möjlighet till samarbete samtidigt som hänsyn tas till trygghet utifrån åldersperspektiv. Utemiljön baseras på samma idé genom att det skapas mindre gårdar för olika åldrar och behov.
Kvalificering och urval
Sökanden ska:
• vara professionellt verksam konstnär eller ha ett motsvarande gestaltande yrke
• ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år • ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt
Ansökan
Ansökan ska ske i form av portfolio med bilder och text på papper. Ansökan med bildvisning eller annat hänvisad till webbsida godtas inte. Observera att detta är en intresseanmälan om att medverka i skissuppdrag, inte en skisstävling. Vi vill inte ha in skissförslag på färdig gestaltning till Trönningeskolan utan önskar få bilder på tidigare genomförda verk.
Inlämnad ansökan ska innehålla:
• CV
• bilder och berättande text från representativa projekt, max fem stycken
• eventuella ljud- och videoverk presenteras på DVD. Bifoga text på papper om verket • kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt
• namn, adress, telefon, e-post och organisationsnummer ska tydligt framgå
Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast fredagen den 16 oktober 2015. För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte.
Märk kuvertet med ”Konstnärlig gestaltning Trönningeskolan” samt ”Får inte öppnas” och skicka din intresseanmälan till:
Varbergs kommun
Eva Eriksdotter Kulturhuset Komedianten 432 80 Varbergs kommun
Skriv även e-postadress vid platsen för avsändare på utsidan av kuvertet. Detta för att vi ska kunna bekräfta att vi tagit emot anmälan. Ansökan tas inte emot via e-post.
Urvalsprocessen
Utifrån de ansökningar som kommit in görs ett urval där tre konstnärer väljs ut för skissuppdrag. I urvalsprocessen tar samrådsgruppen hänsyn till CV och portfolios samt gör en estetisk bedömning av arbetsproverna
utifrån uppdragens karaktär. De tre uttagna konstnärerna får inbjudan att göra ett skissförslag samt mer specifik information kring vad det ska innehålla. Skissförslaget ska vara klart senast 30 januari 2016 och den skissande konstnären ska kunna förbinda sig att utföra verket inom angiven budget. När urvalsprocessen är avslutad och beslut har tagits ska vald konstnär snarast möjligt påbörja arbetet. Arbetsmöten med arkitekt och byggets projektgrupp erbjuds för den utvalda konstnären under perioden fram till och med den konstnärliga gestaltningens färdigställande.
Urvalsgrupp för den konstnärliga gestaltningen
Representanter från Rådet för konstnärlig gestaltning i Varbergs kommun samt konstnärligt sakkunniga.
Konstnären ska ansvara för följande:
• verkets framtida hållbarhet (gäller inte för skadegörelse eller åverkan av tredje part)
• att verket står klart för avtäckning på angiven tid, regleras i avtal med konstnären
• att verket inte innehåller giftiga eller skadliga material
• Kostnader för markarbete, belysning, frakt, montering samt övriga kostnader ska täckas
av angiven budget.
• Varbergs kommun bekostar eventuell övernattning och resekostnad i samband med
invigning, övriga boende och resekostnader ska täckas av den angivna budgeten.
.
Urvalsgruppen för projektet har även rätt att besluta att inte gå vidare med något av skissförslagen.
Beslut
Beslut om gestaltningsuppdrag kommer att fattas vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2016. Beslut om vilka som får skissuppdrag skickas till de konstnärer som fått uppdraget, inte till övriga som anmält intresse. Att beslut är taget meddelas på kommunens hemsida senast 2 mars 2016. Inskickade intresseanmälningar skickas inte tillbaka till avsändaren men finns att hämta fram till 30 maj 2016 hos kulturavdelningen, Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7.
Kontaktperson: kulturassistent Josiane Saade josiane.saade@varberg.se
Upplysningar
Eventuella frågor kring projektet skickas med e-post till Eva Eriksdotter, konstintendent, kultur och fritidsförvaltningen. För kontaktuppgifter, se spalten till höger. Frågor besvaras inte muntligt och bör vara inne senast den 12 oktober. Ange ”Intresseanmälan konst” i ämnesraden.
Eventuella ändringar av intresseanmälan kommer att publiceras på kommunens hemsida senast 7 dagar innan tiden för intresseanmälan går ut. Offentliggörande av utvald konstnär kommer att ske på
kommunens hemsida.

Internationell konsttävling i Venedig

Tävlingen vänder sig till konstnärer över hela världen vars verk väljs ut av internationella professionella jurymedlemmar inom konstkritik: museidirektörer, konstkritiker och gallerister. Finalisternas verk kommer slutligen att ställas ut på Arsenalen i Venedig på en viktig och prestigefylld konstutställning inom samtida konst.

I 10 år har Arte Laguna Prize främjat samtida modern konst, sökt spridningskanaler och arbetat för att skapa en internationell konstarena från vår huvudbas i Venedig, för att öppna upp ett nätverk för människor som arbetar inom den visuella, multimediala, och performativa konsten.

Arte Laguna Prize skapar konkreta möjligheter till konstnärlig utveckling och hjälper till att lansera en professionell karriär som konstnär. Vi utvecklar speciella projekt som sprider sig från Venedig till hela världen, genom att skapa samarbeten mellan konstföreningar, museer, gallerier, akademier och företag.

Vi har skapat ett internationellt nätverk som växer och stärks för varje konsttävling med ett system av relationer som skapas mellan människor inom konstvärlden, vars idéer ständigt bryter ny mark.

OM ARTE LAGUNA PRIZE
Arte Laguna Prize är en konsttävling inom samtida konst med syftet att:
– välja ut de mest meriterade konstnärerna och ställa ut deras verk under finalen på Arsenalen i Venedig i mars,
– skapa relationer mellan olika partners för att ge konkreta möjligheter för lovande konstnärer, konstbidrag, konstnärsutbyte, samarbete med företag och personliga utställningar samt presentera alla dessa möjligheter som specialpriser under tävlingen.

Vi vänder oss nu till konstarbetare runt om i Sverige för att få hjälp att lansera Arte Laguna Prize för konstnärer runt om i Sverige.
Vill ni hjälpa oss att marknadsföra detta event och lägga en länk till tävlingen på er hemsida?

Mer information hittar ni på: http://www.artelagunaprize.com/

Rebecka Sjöberg, Arte Laguna Prize – Venedig

Nytt konstuppdrag på Karolinska

Inbjudan

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnation av entrétorget vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Det konstnärliga gestaltningsuppdraget innebär skulptural gestaltning i entrétorgsmiljön i samverkan med landskapsarkitekturen och att förstärka orienterbarheten i ett flöde från bussar vid Hälsovägen till sjukhusets huvudentré.

Förutsättningar på platsen

Huddinge sjukhus invigdes 1972 som landets genom tiderna största vårdbyggnad. Trots att sjukhuset expanderat och byggts om i flera omgångar har det storskaliga gestaltningsspråket behållits men varierats och omtolkats.
Redan när sjukhuset byggdes var konsten en integrerad och central del av helheten och, i enlighet med tidsandan, var den konstnärliga gestaltningen mycket utåtriktad och kommunikativ.
Kring entrétorget pågår stora förändringar. Hälsovägen har byggts om till en esplanad, ett nytt garage har byggts öster om entrétorget och byggnation för utbildnings- och forskningscenter Technology for Health (ovanpå det nya garaget) pågår.
Entrétorget har länge varit en trafikerad och ganska rörig plats. Genom att bussarna för några år sedan flyttats ned till Hälsovägen öppnas möjligheten att bygga om torget till ett för samtliga trafikanter mer funktionellt torg som signalerar trygghet och omhändertagande. Nu vill man skapa ett levande och inbjudande torg. Den konstnärliga gestaltningen får här en viktig roll och ska ta en tydlig plats. Den ska även bidra till att förstärka orienterbarheten från busshållplatsen vid Hälsovägen till sjukhusets huvudentré.  Tanken är att bryta ner den stora skalan som finns runt omkring torget och låta flera mindre skulpturer ta plats i anslutning till några av sittplatserna, i växtbäddar eller vid sidan av gångstråket. Konsten ska föra in ett personligt tilltal, engagera och stimulera samt erbjuda rum för lugn och reflektion.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Uppdraget avser produktion av platsspecifik konstnärlig gestaltning.
Entrétorget befinner sig i en miljö med många synintryck där sjukhusets huvudentré är den viktigaste målpunkten. På andra sidan Hälsovägen breder Flemingsbergs centrum ut sig med höga hus i starka färger. På ömse sidor om torget löper den gula upplysta ned- och uppfarten från garaget och akutmottagningen. Röda slingrande bänkar med infälld belysning vägleder både på dag och kväll. Konsten måste förhålla sig till dessa förutsättningar.
Den största målgruppen för entrétorget är patienter och andra besökare. Majoriteten av dem som kommer till Huddinge sjukhus passerar huvudentrén. Förutom en plats för passage ska entrétorget vara en plats för paus, vila och väntan på bussen, en plats att hämta en nypa frisk luft på. Det innebär att torget måste ge möjlighet till en viss grad av avskildhet. Här kan den stora skalan från omgivande byggnader brytas ned till en skala som har mer mänskliga mått. Konsten i form av mindre skulpturer placerade till exempel vid några sittplatser får en närhet till betraktaren och kan vara välgörande på väg till eller från en undersökning, ett läkarbesked eller besöket hos en anhörig. Samverkan med landskapsarkitekter och belysningskonsulter är mycket viktig i sammanhanget.
Torget är också sjukhusets ansikte utåt. Det är därför viktigt att skapa ett välkomnande och levande torg för patienter, besökare och personal med bänkar för samvaro, konst, ljussättning och generöst med blommor, buskar och träd. Ett gångstråk från bussarna på Hälsovägen leder fram till sjukhusentrén. Väster om entrén planeras en cafépaviljong där några bord kan placeras utomhus. Det kommer att bli ett modernt torg som ska hänga samman med den arkitektur som redan finns. Delar av färgsättningen kommer att hämtas från den klassiska ”Huddingepaletten” med dess inslag av starka färger.
Entrétorget är en utemiljö. Material och konst ska klara väderförhållanden samtliga årstider. Konstverken ska tåla rengöring och klottersanering med kemikalier och högtryckstvätt.
I skissuppdraget ingår att identifiera lämpliga platser för konstnärliga insatser och att ta fram förslag på konstnärlig gestaltning utifrån givna förutsättningar. Syftet är att få fram konstnärliga förslag som är funktionellt, estetiskt och budgetmässigt väl genomarbetade.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter och ljuskonsult med flera.
Detta ska beaktas:

 • Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till miljöns speciella karaktär.
 • Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.
 • Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst i landstinget och Utlysta konstnärliga uppdrag.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 720 000 SEK exklusive moms. Här ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske.
Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.
Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende entrétorget. Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en av dessa konstnärer/konstnärsgrupper att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

 • 2015-08-24 kl 24.00 – Senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2015- 09- 08 – Beslut om vilka två konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2015- 09-24 – Planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2015- v. 34 – Avstämningsmöten under pågående skissarbete.
 • 2015-11-25 – Inlämning av skissförslag.
 • 2015- 12-02 – Beslut om vilket skissförslag som ska utföras.
 • December 2015 – augusti 2016 – Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet. Entrétorget beräknas vara färdigställt september 2016.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 • vara yrkesverksam konstnär
 • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Kopia på intyg från relevant myndighet ska lämnas på begäran.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens Mynewsdesk sida efter 2015-09-20. Konstnären som tilldelas uppdraget underrättas via telefon.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-06-29 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Anmälan

Här hittar ni anmälningsformuläret

2015-06-22
1 2 3 5