No Picture
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: september 2013

Kollegor!! Hösten har startat med en intensitet som heter duga. Konstnärsalliansen (KFA) har nu flera projekt på gång samtidigt. Bl a har ett projekt startat med att försöka ta över ett etablerat galleri på Kronhusgatan […]

No Picture
Pressmeddelande

Pressmeddelande: Äntligen Ny upphovsrättslag!

DUR och Konstnärsalliansen (KFA) har vunnit och fått rätt efter lång kamp för rättvisa regler gällande inkassering av konstnärers upphovrättsersättningar. Regeringen lämnade den 7 mars 2013 över en remiss till lagrådet för godkännande, ”Förbättrade möjligheter […]

No Picture
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: mars 2013

Kollega, det våras! Kolla in oss på Facebook… Konstnärsalliansen (KFA) har vunnit och fått rätt efter lång kamp för rättvisa regler gällande inkassering av konstnärers upphovrättsersättningar. Regeringen lämnade den 7 mars 2013 över en remiss […]