No Picture
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: september 2013

Kollegor!! Hösten har startat med en intensitet som heter duga. Konstnärsalliansen (KFA) har nu flera projekt på gång samtidigt. Bl a har ett projekt startat med att försöka ta över ett etablerat galleri på Kronhusgatan […]