Tag Archives: Artär

Årets första Artär är ute

Nu har årets första nummer av medlemstidningen Artär kommit ut till medlemmarna. Här är en PDF av tidningen som bland annat tar ett grepp om Västra Götalandsregionen som under två dagar i Stockholm köpte in hela 196 konstverk med förklaringen att ”man vill ju att tiden blir väl utnyttjad”.

Årets andra nummer av tidningen Artär ute

Statens konstråd anser sig följa lagen om offentlig upphandling, LOU, men så är inte fallet. Samtidigt fuskar både kommuner, myndigheter och landsting med upphandlingarna. Det ät bara några av sakerna som gör att många konstnärer mer eller mindre blir blåsta på uppdrag. Det och om mycket mer finns att läsa i det senaste numret av KFA:s medlemstidning Artär.

Äldre nummer av tidningen finns att läsa här.

Politiken, arbetsvillkoren och om KFA:s nya ungdomsprojekt. Det och mycket mer finns att läsa om i det senaste numret av medlemstidningen Artär som är ute nu.

Nyhetsbrev: oktober 2014

Hej Alla!
Hösten har gjort sitt intrång och med den kommer ”mörkare” dagar, då gäller det att ha bra belysning i ateljén. Efter sommaren har vi på kansliet styrelsen för Konstnärsalliansen satt full fart med aktiviteter, håll utstick efter utstick främst via e-posten och att viktig information finns på hemsidan.

Medlemsutställningar 2014.
Nyligen har en samlingsutställning med 23 medlemmar avslutats på Göteborgs stadsbibliotek vid Götaplatsen. Temat var denna gång ”Mångfald” och det följdes av de flesta. Stadsbiblioteket ligger längs upp på Avenyn och besöktes av väldigt många göteborgare och andra besökare. Just nu pågår en andra utställning där sex medlemmar visar konst på Repslagarmuseet i Älvängen. Utställningen där pågår till den 26 oktober.

Tidningen Artär
Tidningen Artär utkom ca 10 dagar innan valet och innehöll ett specialreportage om
riksdagspartiernas konstpolitik, en enkät hade före sommaren skickats ut där KFA ställde en rad olika frågor om vad partierna kan tänka sig för investeringar åt landets alla yrkeskonstnärer. Tidningen fått bra uppmärksamhet och finns även att se på förbundets hemsida. Nästa nr planeras till Jul. Alla som är medlemmar erhåller tidningen gratis eftersom den ingår i medlemsavgiften.

Länk till hela nyhetsbrevet (PDF).

Nytt nummer av medlemstidningen Artär ute

Politikernas uppfattningar om vad som behöver göras inom konstområdet under den kommande mandatperioden, om konstnärernas dåliga arbetsvillkor, om hur Stockholms konstråd utestänger konstnärer och om KFA:s nya satsning på ungdomar genom projektet ”Ung Realism”. Det och mycket mer finns att läsa i det senaste numret av KFA:s medlemstidning Artär som gick ut till medlemmarna under vecka 37.

Äldre nummer av tidningen finns att läsa här.

Nyhetsbrev: september 2013

Kollegor!!
Hösten har startat med en intensitet som heter duga. Konstnärsalliansen (KFA) har nu flera projekt på gång samtidigt. Bl a har ett projekt startat med att försöka ta över ett etablerat galleri på Kronhusgatan (200 kvm), Cosmopolitan- tillsammans med en del av våra samverkansparter.

Det är kommunens som äger fastigheten och vi ska försöka förhandla oss till en bra situation. I och med att KFA ej innehar egna medel för att ta över verksamheten har olika projektansökningar gjort, bl a ha en EU-ansökan gjorts, ansökan till Vg-regionen, kommunen, där utställningsdelen tillhör en del, och ytterligare aktiviteter som, skrivarverkstad, musik, bildpedagogik, bok-realese m m.

Om allt går i hamn kan verksamheten starta i början av 2014. Medlemmar i KFA kommer att kunna boka in sig på separat- och samlingsvisningar under året. Kostnaden för detta är ej ännu klart. Galleriet kommer att ordna med bevakning av utställningarna.

Redaktionen i Göteborg arbetar nu med ett nytt nr av tidningen Artär och räknar med att den utkommer under oktober månad. Förnyade kontakter har tagits med Riksdagspartier i september i syfte att få gehör för KFAs frågor/förslag till nytt statligt konstnärsstöd, ett reformerat Statens konstråd, frågan om att de skall följa upphandlingslagen (LOU) när gestaltningsuppdrag beställs, frågan om KFAs rätt till egna upphovsrättsavtal och ersättning för kopieringen i skolorna, skall bli verklighet.

Kansliet skickar regelbundet ut information om pågående upphandlingar då kommuner och landsting beställer konstnärliga uppdrag, främst går detta via e-posten, men läggs även ut på vår hemsida.

Läs hela nyhetsbrevet här (PDF).