Monthly Archives: december 2014

Nytt uppdrag på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Locum och Landstingets Kulturförvaltning inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av mottagningen för Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Huddinge. Den konstnärliga gestaltningen ska täcka in alla publika delar av den nya mottagningen. I och med att gestaltningen ska ta plats i olika utrymmen spridd över en större yta kommer uppdraget att ges till endast en konstnär som får ansvara för helhetsuttrycket. Konsten ska föra dialog med rummet och betraktaren. Av särskilt vikt för arbetet med gestaltningen är en förståelse för de olika patientgrupper och besökare som kommer att vistas på den nya mottagningen. Läs mer här.

Årets andra nummer av tidningen Artär ute

Statens konstråd anser sig följa lagen om offentlig upphandling, LOU, men så är inte fallet. Samtidigt fuskar både kommuner, myndigheter och landsting med upphandlingarna. Det ät bara några av sakerna som gör att många konstnärer mer eller mindre blir blåsta på uppdrag. Det och om mycket mer finns att läsa i det senaste numret av KFA:s medlemstidning Artär.

Äldre nummer av tidningen finns att läsa här.

Politiken, arbetsvillkoren och om KFA:s nya ungdomsprojekt. Det och mycket mer finns att läsa om i det senaste numret av medlemstidningen Artär som är ute nu.

Nyhetsbrev: december 2014

Bästa konstnärskollega!

Tiden går även denna gråa höst och snart är det Juligen. I detta årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2015!

KFA årsavgift för 2015! Pg: 301427-1. Den är 600 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 400 kr enligt beslut på stämman. Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger. När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet, för 2015. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen i början av 2015. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning, KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens konstråd.

Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla
olika gestaltningsuppdrag som anonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt
viktigare, eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även
fortsätta vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida.
Och inte minst måste vi satsa på medlemsrekrytering 2015!

Länk till hela nyhetsbrevet (PDF).

Ny upphandling av konst till fotbollsarena

HIGAB har utlyst en intresseanmälan för konstnärlig gestaltning av Hisingens nya fotbollsarena i Göteborg, Nya Rambergsvallen. Upphandlingen avser dels en konstnärlig gestaltning av en utvändig fris, dels ett invändigt hängande ljuskonstverk. Anmälan skall vara Higab tillhanda den 7 januari 2015 klockan 15.00. För ytterligare information om upphandlingen klicka här.