Tag Archives: medlemsavgift

Förtydliganden angående medlemsavgiften

I december skickades Nyhetsbrevet ut till alla medlemmar. Däri fanns info om den nya medlemsavgiften. Den består nu av två delar.

En är en serviceavgift 500 kr, och en ideell avgift 400 kr. Serviceavgiften är, enl. Skatteverkets regelverk, avdragsgill i din deklaration.
I serviceavgiften ingår bl a: Kostnaden för tidningen Artär, Nyhetsbrevet, kostnader för KFA hemsida, upphovsrättsarbete, avtalstecknande för att erbjuda förmåner för medlemmar och en försäkrings del åt förbundets kansli.
Resterande avgift den ideella ingår mötesverksamhet och utställningsverksamhet.

Kansliet erbjuder nu, för de medlemmar som vill, fakturera din avgift på två delar, serviceavg. och ideell avg. Alternativt ett kvitto på den avgift du betalat in till KFA, att årsavgiften innehåller en serviceavgift och en ideell avgift.

För medlemmar som fyllt 70 år och istället betalar 600 kr, är servicedelen 300 kr.

Har du frågor om detta kan du ringa till mig: 073-7070555 eller mejla:kansli@konstnarsalliansen.se

PS: Håll utskick efter mer e-post från oss, gällande kommande utställningsverksamhet och förmåner.

Mvh
Tony Roos ordf.

Nyhetsbrev: juni 2016

Medlemmar i KFA m fl. Göteborg juni 2016.

Förslag till höjning av medlemsavgiften 2016-2017, motion av Ingeborg Radler (medlem och revisor). Enligt förslaget skall medlemsavgiften höjas retroaktivt för 2016 med 150 kr och med 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.
Beslut: Mötet diskuterade förslaget och enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Läs mer här i det senaste nyhetsbrevet (PDF): Nyhetsbrev juni -16