Styrelsesammansättning 2022:

Tony Roos

Ordförande

Tony Roos, bildkonstnär
Klippan 18, 414 51 Göteborg
Tel: 0737-07 05 55
E-post: tonyroos58@gmail.com


Ledamöter

Ingemar Andersson
Sjöbeckevägen 28, 427 27 Billdal.
Tel:0703-62 60 91.
E-post: haingand41@gmail.com
d

David Holmlund
Sjuhäradfsgatan 10, 441 51 Alingsås
Tel: 0738-02 40 55
E-post: info@skulpturen.se

Suppleanter
Eva Otterström
Skeppareväg. 24, 432 75 Träslövsläge
Tel: 0708-97 14 74
d

John Edström
Boråsvägen 37
517 71 Olsfors
Tel: 0761-09 53 98.
E-post: john.edstrom@hotmail.com

Mila Drunecka
Blendas gata 9, H-Backa.
Tel: 0709-74 36 77.
E-post: miladrun@gmail.com

Carina Kihlberg
Svetsaregatan 10
467 51 V.Frölunda
Tel:0705-29 35 38
E-post: carina.kihlberg@gmail.com