Styrelsesammansättning 2021:

Tony Roos

Ordförande

Tony Roos, bildkonstnär
Klippan 18, 414 51 Göteborg
Tel: 0737-07 05 55
E-post: tonyroos58@gmail.com

Vice ordförande

Keen John
Såggatan 34C , 414 58 GÖTEBORG
Tel: 0703-29 63 87
E-post: jkeenrullab@hotmail.com

Sekreterare

Veronica Norberg, bildkonstnär
Blidvädersg. 27 B
418 30 Göteborg.
Webb:123minsida.se/veronicaskonst


Ledamöter

Lily Charlotte Lövenstierne
Kastellgatan 19,
413 07 Göteborg.
E-post: lilycharlotte77@gmail.com

Solbritt Grek J-son
Biblioteksgatan 9, 435 30 Mölnlycke.
Tel: 0706-38 59 60
j

d

Suppleanter
David Holmlund
Sjuhäradfsgatan 10, 441 51 Alingsås
Tel: 0738-02 40 55
E-post: info@skulpturen.se

Eva Otterström
Skeppareväg. 24, 432 75 Träslövsläge
Tel: 0708-97 14 74

Inkeri Karlsson
Bryggeriväg. 15
438 52 Rävlanda
E-Post: inkerika@hotmail.com

John Edström
Boråsvägen 37
517 71 Olsfors
Tel: 0761-09 53 98.
E-post: john.edstrom@hotmail.com