Styrelsesammansättning 2020:

Tony Roos

Ordförande

Tony Roos, bildkonstnär
Klippan 18, 414 51 Göteborg
Tel: 0737-07 05 55
E-post: tonyroos58@gmail.com


Ledamöter

Martti RiskuMartti Risku, konstsmide
Jordfallsväg. 24, 445 34 Bohus
Tel: 0736-22 59 99
E-post: info@konstosmide.com

Veronica Norberg, bildkonstnär
Blidvädersg. 27 B
418 30 Göteborg.
Webb:123minsida.se/veronicaskonst

Cecilia Landin-Ekelund
Byvägen 29
438 36 Landvetter
Tel: 0768 48 24 90
E-post: villa.alphyddan@telia.com

 

Suppleanter

Lena Maijanen
Blåmesvägen 5, 511 30 Dalsjöfors
E-post: lena.maijanen@hotmail.com

David Holmlund
Sjuhäradfsgatan 10, 441 51 Alingsås
Tel: 073-802 40 55
E-post: info@skulpturen.se

Keen John
Såggatan 34C , 414 58 GÖTEBORG
Tel: 070-3296387
E-post: jkeenrullab@hotmail.com

Solbritt Grek J-son
Biblioteksgatan 9, 435 30 Mölnlycke.
Eva Otterström
Skeppareväg. 24, 432 75 Träslövsläge
Tel: 0708-971474