Tag Archives: Konsttävling

Internationell konsttävling i Venedig

Tävlingen vänder sig till konstnärer över hela världen vars verk väljs ut av internationella professionella jurymedlemmar inom konstkritik: museidirektörer, konstkritiker och gallerister. Finalisternas verk kommer slutligen att ställas ut på Arsenalen i Venedig på en viktig och prestigefylld konstutställning inom samtida konst.

I 10 år har Arte Laguna Prize främjat samtida modern konst, sökt spridningskanaler och arbetat för att skapa en internationell konstarena från vår huvudbas i Venedig, för att öppna upp ett nätverk för människor som arbetar inom den visuella, multimediala, och performativa konsten.

Arte Laguna Prize skapar konkreta möjligheter till konstnärlig utveckling och hjälper till att lansera en professionell karriär som konstnär. Vi utvecklar speciella projekt som sprider sig från Venedig till hela världen, genom att skapa samarbeten mellan konstföreningar, museer, gallerier, akademier och företag.

Vi har skapat ett internationellt nätverk som växer och stärks för varje konsttävling med ett system av relationer som skapas mellan människor inom konstvärlden, vars idéer ständigt bryter ny mark.

OM ARTE LAGUNA PRIZE
Arte Laguna Prize är en konsttävling inom samtida konst med syftet att:
– välja ut de mest meriterade konstnärerna och ställa ut deras verk under finalen på Arsenalen i Venedig i mars,
– skapa relationer mellan olika partners för att ge konkreta möjligheter för lovande konstnärer, konstbidrag, konstnärsutbyte, samarbete med företag och personliga utställningar samt presentera alla dessa möjligheter som specialpriser under tävlingen.

Vi vänder oss nu till konstarbetare runt om i Sverige för att få hjälp att lansera Arte Laguna Prize för konstnärer runt om i Sverige.
Vill ni hjälpa oss att marknadsföra detta event och lägga en länk till tävlingen på er hemsida?

Mer information hittar ni på: http://www.artelagunaprize.com/

Rebecka Sjöberg, Arte Laguna Prize – Venedig

Barnsjukhus upphandlar ny konst

Ett genomgripande och identitetsskapande konstprojekt i nära samarbete med arkitekt är uppdraget på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Östra sjukhuset i Göteborg. Uppdraget innebär att i nära samarbete med arkitekt ta fram idéer för ett integrerat projekt som tillför ett konstnärligt skikt utöver det arkitektoniska. Möjliga områden för konst inom uppdraget: Entrétorg, hisshallar, lounger, passager, mötesplatser, stråk, knutpunkter, orientering, rörelsemönster, glasade gångar, passager och hisshallar i sjukhuset som binder samman vårdverksamheterna och rörelsestråken för patienter, personal, närstående och övriga besökare. De allmänna väntytorna har karaktär av lounger där patienten/besökaren ska kunna slappna av och hitta rofullhet genom utblickar mot omgivningen. I uppdraget kan ingå att påverka utformningen och valet av material, färg som identitetsskapande uttryck, andra former för gestaltningsidéer och uttryck som förstärkande element i arkitekturen, formskapande element, och eventuellt skyltprogrammet för sjukhuset.

Intention: Ett konstprojekt där konsten är integrerad i arkitekturen stärker den gestaltningsmässiga upplevelsen av helhet och identitet och förmågan att orientera sig i byggnaden.

Preliminär beräknad tidsplan: Färdigställt 2018. Beräknad kostnadsram a´ 2,5 mkr x 1 uppdrag. Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 60 tkr

Läs mer här. 

Tre nya uppdrag på Södertälje sjukhus

Landstingets Kulturförvaltning bjuder in konstnärer att anmäla intresse för tre konstnärliga gestaltningsuppdrag för Södertälje sjukhus nya byggnader. Konsten ska föra dialog med platsen, rummet och betraktaren.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget
Tre interiöra uppdrag i de nya delarna av sjukhuset. Konsten ska vara platsspecifik och avväga sammanhanget. Platserna är olika till sin karaktär och gäller andakts- och visningsrum, trapphus i flera våningar och två längre korridorer i anslutning till en innergård.

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Som en stark och obunden kraft ska den stärka humanistiska och demokratiska samhällsideal. Konsten ska samverka med arkitekturen och verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflexion, distraktion, stimulans och tröst.

I visningsrummet tar anhöriga avsked av en avliden. Det är ett litet rum och i anslutning till det finns ett väntrum. Längre bort på samma våningsplan finns även ett andaktsrum som är tillgängligt för alla besökare på sjukhuset. Konsten ska vara neutral gentemot olika livsåskådningar och ge rummet ett lugn och stillhet.

Trapphus i fyra våningsplan där konsten gärna kan binda samman våningarna tematiskt och samtidigt ge dem en egen särprägel. Trapphuset hanterar ett stort flöde av besökare som leds via trappor eller hissar från entrén ut till olika mottagningar och vårdavdelningar. Här fogas nya och äldre byggnader ihop vilket ger en trappförskjutning och en höjdskillnad mellan våningarna.

Glasade sidoväggar ger ett ljust och luftigt intryck. De två långa korridorerna löper utmed den planterade innergården. Korridorerna och gården ligger på samma nivå och de har kontakt genom glasfasaden. På motstående sida finns väggpartier med dörrar som leder till mottagnings- och behandlingsrum.

Läs mer (PDF).