Tre nya uppdrag på Södertälje sjukhus

Landstingets Kulturförvaltning bjuder in konstnärer att anmäla intresse för tre konstnärliga gestaltningsuppdrag för Södertälje sjukhus nya byggnader. Konsten ska föra dialog med platsen, rummet och betraktaren.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget
Tre interiöra uppdrag i de nya delarna av sjukhuset. Konsten ska vara platsspecifik och avväga sammanhanget. Platserna är olika till sin karaktär och gäller andakts- och visningsrum, trapphus i flera våningar och två längre korridorer i anslutning till en innergård.

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Som en stark och obunden kraft ska den stärka humanistiska och demokratiska samhällsideal. Konsten ska samverka med arkitekturen och verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflexion, distraktion, stimulans och tröst.

I visningsrummet tar anhöriga avsked av en avliden. Det är ett litet rum och i anslutning till det finns ett väntrum. Längre bort på samma våningsplan finns även ett andaktsrum som är tillgängligt för alla besökare på sjukhuset. Konsten ska vara neutral gentemot olika livsåskådningar och ge rummet ett lugn och stillhet.

Trapphus i fyra våningsplan där konsten gärna kan binda samman våningarna tematiskt och samtidigt ge dem en egen särprägel. Trapphuset hanterar ett stort flöde av besökare som leds via trappor eller hissar från entrén ut till olika mottagningar och vårdavdelningar. Här fogas nya och äldre byggnader ihop vilket ger en trappförskjutning och en höjdskillnad mellan våningarna.

Glasade sidoväggar ger ett ljust och luftigt intryck. De två långa korridorerna löper utmed den planterade innergården. Korridorerna och gården ligger på samma nivå och de har kontakt genom glasfasaden. På motstående sida finns väggpartier med dörrar som leder till mottagnings- och behandlingsrum.

Läs mer (PDF).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*