Category Archives: KFA

KFA delade ut flygblad

Lördagen den 25 augusti besökte KFA – gm Tony Roos och Åsa Freij-Söderberg – Stockholm och Drottninggatan för att dela ut flygblad och prata med Stockholmarna om den offentliga konsten. Vidare besökte KFA partiernas valstugor på Sergels torg och där lämnade vi över våra förslag på den offentliga konstens hantering Stockholm. Ett av budskapen är att stadens måste bli mera transparent i sin inköpspolitik gällande den offentliga konsten.

KFA Nyhetsbrev juni

Ta vara på värmen glöm inte att dricka vatten nu. Vi får se hur sommaren kommer att erbjuda vad gäller sol vind och vatten. Bifogat vårt Nyhetsbrev, läs och studera. Finns det funderingar och frågor så går det bra att mejla eller slå en signal. Kansliet tar formellt sommarstängt från midsommar  fram till den 20 augusti.
Ta hand om er och ha en skön konstsommar.

Pressmeddelande om konstnärsutredningen

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) har tagit del av den digitala presentationen av konstnärsutredningen, ”Konstnär oavsett villkor”.

Förbundsstyrelsen fick den 2 mars 2017 möjlighet att uppvakta utredningen i Stockholm och där presentera våra synpunkter och förslag. KFA:s huvudförslag är ny reform för bild-och formkonstnärer kallat ”Generellt konstnärstillägg”.

Vi kan se av utredningens förslag har tagit del av våra synpunkter och idéer om att konstnärspolitiken måste moderniseras. Detta trots att utredningen inte antagit hela vårt förslag till ny ersättningsform till bild-och formkonstnärer. Vi lobbar dock vidare i vårt kommande remissvar över utredningen och via uppvaktningar till riksdagen.

Vidare måste frågan upp gällande den framtida utvecklingen av myndigheten Statens konstråd. KFA har föreslagit en reformering av myndigheten och en decentralisering av konstinköpen. Vidare måste Konstrådet sluta sina återkommande direktupphandlingar och istället utannonsera gestaltningsuppdragen så som upphandlingslagen föreskriver.

Intressanta förslag i den nya utredningen är bl a:

– att regeringen tar fram en statlig digitaliseringsstrategi för den offentligt finansierade konsten,

– konstnärliga residens arbetsplatser samt i biståndsländer,

– tydligare direktiv till statliga fastighetsbolag om att en procent av byggkostnaderna ska avsättas för offentlig konst,

– en ny ”allians” för upphovsmän,

– 25 miljoner kr mer till kultursamverkansmodellen för att stärka konsten i hela landet,

– en ny fond för bild-och formkonstnärer, finansierad genom avgifter på andrahandsförsäljning av konst där upphovsrättstiden på 70 år utgått,

– ändrade regler för att konstnärer lättare ska kunna få sjukpenninggrundande inkomster,

– utställningsersättningen skall förstärkas med fem miljoner kronor fr o m 2020.

För ytterligare information kontakta kansliet.

Tony Roos, ordförande

Tel. 073-7070555

e-post: kansli@konstnarsalliansen.se

Nyhetsbrev: mars

Snart är det vår trots att vintern dröjer sig kvar men ljuset är ju på väg tillbaka vilket känns skönt. Under 2018 fortsätter KFA att genomföra olika utställningsprojekt (utskick om detta har gjorts till alla medlemmar). På gång är samlingsvisningar i Landvetter och i Västerås. I månadsskiftet mars/april kommer den Kulturpolitiska utredningen med sitt slutbetänkande om hur man kan förbättra arbetsvillkoren för bild- och formkonstnärer. KFA uppvaktade denna utredning den 2 mars 2017 och lämnade då in våra förslag till förbättringar.

Nyhetsbrev mars 18 (PDF)

1 2 3 4