Konstnärsförbundet Alliansen byter namn till Konstnärsalliansen

Konstnärsförbundet Alliansen byter namn till Konstnärsalliansen (KFA).

Föreningsstämman hölls den 30 aug. i Göteborg

Följande beslut fattades: Årsberättelsen godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En delvis ny

styrelse valdes, publiceras på hemsidan.

Årsstämman beslutade vidare att tidningen Artär ska utges i tryckt format, men att den även ska

kunna ses på hemsidan.

Mötet beslutade att en namnändring ska göras av föreningen. Ordet ”Konstnärsförbund” utgår och

Vi heter nu endast ”Konstnärsalliansen, KFA”.

Beslut fattades om att utlysa en tävling bland medlemmar för att finna en ny logga åt KFA.

Sista datum för förslag till detta blir den 1 nov. 2020.

Efter en motion beslutade stämman att det ska införas ett ”stödmedlemskap” på 200

kr/år.

Den som blir stödjande medlem erhåller tidningen, Nyhetsbrev inbjudningar till

vernissager m m.

KFA kansli i Göteborg

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*