Till Suomiart medlemmar:

Genom KFA:s samarbetsavtal med Suomiart ber vi nu medlemmar att sända in uppgifter där man blivit publicerad i böcker och tidningar, själv tryckt folder, grafiska blad, gett ut egna böcker och tidskrifter, gjort konstfilm eller en hemsida. Mejla in uppgifter om detta till KFA. Det är Bonus-Copyright som vi förhandlar mot och där vi sedan flera år ställer krav på ersättning och anslutning. För våra fem samverkansorganisationer handlar det om en betydande upphovsrättsersättning från skol-kopieringsavtalet. Förhandlingar pågår sedan 2017.

Ad

Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

KFA kommenterar utredning

KFA kommenterar här den konstnärspolitiska utredningen kring generellt stöd och med anledning av Marika Griehsels kartläggning.

Extra nyhetsbrev!

Här kommer ytterligare inbjudan till samlingsvisningar – Kultur i Byn Landvetter – som arr. Av KFA och myckat annat matnyttig information, gällande momsregler m m.