Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Affisch om utställning klar!

Nu är den nya affischen för KFA:s Temautställning ”Artär art” på Göteborgs Stadsbiblioteket färdig. Utställningen börjar den 22 oktober och håller på i en vecka, alltså till den 30 oktober.

Nya konstnärliga uppdrag

Denna information är viktig och KFA-kansli erhåller ständigt dylik information om projekt och nya konstnärliga uppdrag som vi sen förmedlar till våra medlemmar.

Konstnärlig gestaltning i Göteborg

Norra Älvstranden Utveckling AB bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till urvalsupphandling avseende permanent konstnärlig gestaltning i idrottshallen Santos.