Ad

Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Hjälp oss i vår crowdfundingkampanj!

Nu behöver vi din hjälp i kampen för rättvisa upphovsrättsersättningar. Eftersom vi har lagstiftningen med oss bör vi få rätt till vår kopieringsersättning.

Nytt uppdrag i Göteborg och Skövde

Konstenheten annonserar nu om nya konstnärliga gestaltningsuppdrag i Regionens Hus Göteborg och Skövde. Intresseanmälan är öppen till 27 augusti.