Ad

Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Nyhetsbrev: Juni 2017

Våren och sommaren är här, vilket innebär utställningar, resor, ledighet, grillning, möten med nya konstnärer med mera och givetvis ett nytt nyhetsbrev från styrelsen!

Rättelse, Tidningen Artär

Tidningen Artär ber att få göra en rättelse kring artiklar i tidningarna nr 2/2014 och nr 1/2016 gällande texter skrivna av Sveriges Radios redaktioner.

Gestaltning på Arlanda

Swedavia inbjuder konstnärer att inkomma med ansökan om deltagande i projekttävling för uppförande av nio konstnärliga gestaltningar vid Stockholm Arlanda Airport.