Till Suomiart medlemmar:

Genom KFA:s samarbetsavtal med Suomiart ber vi nu medlemmar att sända in uppgifter där man blivit publicerad i böcker och tidningar, själv tryckt folder, grafiska blad, gett ut egna böcker och tidskrifter, gjort konstfilm eller en hemsida. Mejla in uppgifter om detta till KFA. Det är Bonus-Copyright som vi förhandlar mot och där vi sedan flera år ställer krav på ersättning och anslutning. För våra fem samverkansorganisationer handlar det om en betydande upphovsrättsersättning från skol-kopieringsavtalet. Förhandlingar pågår sedan 2017.

Ad

Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Nyhetsbrev: mars

Nytt nyhetsbrev från styrelsen i KFA ute, bland annat om KFA:s utställningsprojekt, samlingsvisningar samt om den kulturpolitiska utredningens slutbetänkande.

KFA kallar till föreningsstämma

Styrelsen i KFA kallar härmed in till föreningsstämma söndagen den 15 april vid Slottskogsvallen i Göteborg. Här finns alla handlingar att tillgå som PDF inför mötet.

Nya utlysta gestaltningsuppdrag

Just nu finns det nya utlysta gestaltningsuppdrag inom Göteborgs stad, här på Kvibergsskolan på Hisingen. Ansökan ska vara inne i mitten av april.