Ad

Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Ny gestaltning i Knivsta

Knivsta kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer till skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning av CIK – Centrum för Idrott och Kultur.