Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Inbjudan till jubileumsutställning

Inbjudan att ställa ut i Solna Folkets hus under Konstnärsalliansens Jubileumsutställning. Det är en samlingsutställning av medlemmar i förbundet.

Inbjudan till ny konsttävling

Trafikverket och Statens konstråd bjuder in konstnärer att delta i den internationella tävlingen för ett av Göteborgs största byggprojekt: Västlänken.