Välkommen!

Välkomna till Konstnärsalliansen, KFA – en nordisk konstnärsorganisation! Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

Senaste nytt:

Nya uppdrag för 2017

År 2017 börjar direkt med ett par nya utlysta gestaltningsuppdrag, bland annat i Göteborg i Karlskrona.

Inbjudan till ny utställning

Konstnärsförbundet Alliansen bjuder in till samlingsvisning i utställningslokalen vid Enebybergs bibliotek mellan den 27 februari och 12 mars 2017.

Nya uppdrag att söka

Just nu finns nya gestaltningsuppdrag ute att söka, bland annat till Universitetssjukhuset i Örebro som är öppen till i början av februari 2017.