Monthly Archives: februari 2017

Dags att söka till Lagårn i Ullsta

 

Vem får söka?
Varje person som är bosatt i Sörmlands län, Uppsala län, Östergötlands län, Stockholms län och Västmanlands och Örebro län och är född 1997 eller tidigare kan söka till Konstsalong Ullsta 2017.
Vad kostar det?
Anmälningsavgiften är 300 kr och sätts in till Ateljé 42 på BG: 761-7392
Märk insättningen Konstsalongen 2017 och skriv ditt personnummer och namn.

När är sista ansökningsdatum?
Sista ansökningsdag är 4 mars 2017
Hur ansöker du?
Fyll i anmälningsblanketten.
Du kan ladda ner all information och blanketter här på höger sida.
Du söker med 3 verk. Tänk på att provisionen är 35% när du sätter pris. Priset går inte att ändra i efterhand.
Områden är måleri, grafik, foto, textil, glas, blandtekniker och skulptur.
Storlek för inramade konstverk högst 120x120cm. Skulptur högst 150cm inklusive sockel.

Samtliga verk måste vara till salu. Verken skall inte vara mer än 3 år gamla. Dina uppgifter som pris och antal som är till salu är bindande och kan ej ändras i efterhand.
Priset skall inkludera allt som köparen ser (dvs ram och dylikt) och Konstsalongens provision 35%.
Vad ska jag skicka in när jag ansöker?
Du ansöker inte med själva föremålen utan med fotografier av dem antingen digitalt eller på papper.
När du söker digitalt (per email) så sänd foton med hög upplösning (för att användas i marknadsföringssyfte av salongen, vilket betyder att du ger ditt tillstånd att erbjuda bilden för fri publicering).
I samband med anmälan betalar du in 300.- till Ateljé 42 på BG 761-7392 senast 4 mars. Märk talongen med ”Konstsalongen 2017”, samt ditt namn.
Bifoga kvitto i ansökan!
OBS! Till fotografierna (både digitalt och pappersfoton) ska du bifoga en komplett ifylld anmälningsblankett och kvitto på inbetalningen. Bilden ska endast ha samma nummer som på ansökningsblanketten.
Du som sänder in pappersfotografier måste även skriva ditt namn på baksidan och vilket nummer som överensstämmer med anmälningsblanketten.
Ej korrekt ifylld anmälningsblankett gäller ej och du kommer inte med i bedömningen.’
Ansökan sänds till email: maud.probst@gmail.com
Märk kuvertet eller e-posten med ”Lagårn i Ullsta 2017”
När du söker med pappersfotografier (i max storlek A4,) skall dessa sändas till adress:
Maud Probst
Harry Martinsons väg 11
646 93 Gnesta
Vad händer med mina insända fotografier efter jurybedömningen?
Insända fotografier eller CD-skivor, USB-minnen med flera returneras ej till avsändaren. Vi har inte möjlighet att bevara det innehållande materialet.
När och hur får jag reda på om jag kommit med eller ej?
Juryns utslag sänds ut per epost eller vanlig post efter den 25 mars.
De som antagits meddelas per brev eller e-post och får närmare information om inlämning av antagna verk samt rutiner för försäljning osv. Namnen på antagna kommer även att publiceras på hemsidan.
Om jag kommer med skall jag själv ordna transport av mina verk till salongen?
Ja, det ska du!… samt eventuell transportförsäkring liksom för återtransporten efter utställningens slut. Vid inlämning av konstverken står du själv för uppackning och tar med emballaget hem!
Om någon köper det jag ställer ut, hur får jag betalt?
Vid försäljning tar Konstsalongen ut en provision på 35%. Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten skall därför inkludera provisionen.
Du får betalt med avdrag för försäljningsprovisionen, först sedan köparen erlagt full betalning.
Ditt kontonummer meddelar du Konstsalongen när du vet om du har kommit med på utställningen.

Jury
Årets jury består av tre personer som är verksamma inom kulturens- och bildkonstens områden.

OBS
Allt skall vara Konstsalongen ”Lagårn i Ullsta” tillhanda senast den 4 mars 2017.
För att din ansökan skall beaktas måste anmälningsavgiften vara insatt senast den 4 mars.

Nytt avtal med Galleri Norrsken

Avtalet innebär att du som KFA-medlem får 10% rabatt på ordinarie hyra.

Galleri Norrsken etablerades hösten 2014 av Pia Forsström och Christina Soini. Galleri Riddaren köptes sommaren 2015.

– Vi vill erbjuda kreatörer möjligheten att visa din konst i ett bra galleri med bra service till bra pris, säger Pia Forsström.

– Alla KFA-medlemmar är varmt välkomna att ta en kontakt, säger Christina Soini. Utställare brukar vara nöjda efter sin tid på våra
gallerier och många har redan återkommit.

Läs mer på gallerinorrsken.se och galleririddaren.se.

Ansök till Nordisk Salong 2017.

Helsingborgs Konstförening inbjuder konstnärer som är verksamma och boende inom Norden och verkar inom måleri, teckning, skulptur, textil, film/video, foto, grafik, installationer samt blandteknik att senast 15 augusti 2017 lämna in ansökan till Nordisk Salong.

Salongen pågår från 11 november 2017 – 21 januari 2018 på Dunkers kulturhus med vernissage den 10 november kl 17 – 19. Utställningen invigs av Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall.
Priser kommer att delas ut, mer info om det kommer på denna hemsida under våren.
Kontakt:

Kerstin Schultz
Helsingborgs Konstförening
Tel. +46 (0)703 20 99 32
E-mail. kerstin.schultz@telia.com
Michelle Marie Roy
Dunkers kulturhus
Tel. +46 (0)768 71 80 08
E-mail. michellemarie.roy@helsingborg.sea

Inbjudan till ny konsttävling

Trafikverket och Statens konstråd bjuder in konstnärer/konstnärsteam att delta i den internationella tävlingen för ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt: den nya underjordiska tågförbindelsen med tre nya stationer i Västlänken och de ca 10 nya broar i infrastrukturområdet vid Olskroken. Denna tävling gäller station Haga och station Korsvägen.

 

Här finns all information: inbjudan_till_-tavling_kronotopia_haga_korsvagen-1

Gestaltningsuppdrag på skola i Jönköping

Korridor, Sanda särkskola Huskvarna

Jönköpings kommun utlyser ett gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden av Sanda grund- och gymnasiesärskola i Huskvarna.

Bakgrund/objekt

Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015. De ombyggda och anpassade lokalerna ligger i anslutning till Sandagymnasiet i hus 6. Skolan ligger i Huskvarna med Bondbergets naturreservat i söder och med utsikt mot Vättern i norr.

I Sanda grundsärskola, med inriktningen träningsskola, går 17 elever i åk 7-9. Eleverna går 3 år, vilket ger behörighet att fortsätta på gymnasiets individuella program.

Gymnasiesärskolan på Sanda utbildningscentrum har två program: AH-Administration, handel och varuhantering samt IP-Individuellt program.  Individuellt program ligger i de nya lokalerna och där går 28 elever. Programmet för Administration, handel och varuhantering finns i en annan del av hus 6, där går 13 elever. Sanda gymnasiesärskola erbjuder en fyraårig utbildning där eleverna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Alla ska känna trygghet, stärkas som individer och bli väl förberedda inför vuxenlivet.

Förutsättningar på platsen

Lokalen är ca 1650 kvadratmeter och har fyra långa korridorer. Det finns en tegelvägg, resten är gipsväggar. Önskemål från skolan är att ”det händer något vid varje krök”, då det promeneras mycket i lokalerna samt gärna på temat årstider. Vid eventuell gestaltning på golv krävs tåligt material då flera elever är rullstolsburna och rullstolar sliter hårt på golvet. För de med synnedsättning kan interaktiv gestaltning på dörrar vara av vikt för att till exempel kunna skilja mellan olika lokaler, som sy– och träslöjd, kök och aula.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdraget. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2017-02-27. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna
Märk kuvertet ”Sanda grund- och gymnasiesärskola, Jönköpings kommun”

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
  • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
  • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
  • Meritförteckning/CV.
  • Kontaktuppgifter.

Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras. Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär. Intresseanmälningarna öppnas gemensamt efter anmälningstidens slut av den konstnärliga gestaltningsgruppen.

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 400 000 svenska kronor.
Skissarvode: 15 000/per person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 355 000 kr, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan:  2017-01-19
  • Sista dag intresseanmälan: 2017-02-23
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2017-03-03
  • Sista dag för skissförslag: 2017-05-03
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2017-06-15