Tag Archives: KFA

Hjälp oss i vår crowdfundingkampanj!

Konstnärsunionen (k) är en upphovsrättsförening som har avtal med fem andra konstnärsföreningar i syfte att företräda dem i förhandlingar och avtalsförhandling om olika upphovsrättsersättningar. Konstnärsalliansen (KFA) är en facklig konstnärsorganisation som organiserar aktiva bild- och formkonstnärer i  Sverige och övriga Norden, vi samverkar med Konstnärsunionen genom att bl a arbeta för att det s.k. kopieringsmonopolet ska upphöra.

Under mer än 25 år har vi arbetat för att få ta del av den skolkopieringsersättning ( kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk, tidskrifter, texter bilder som sker på alla Sveriges skolor) som tillkommer Bonus-Copyright Access och dess 15 medlemsföreningar (www.bonuscopyright.se).

Tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting), staten har man inmutat ett monopol på denna ersättning så att upphovsmän utanför Bonus nekas ersättning för skolornas kopiering. Bonus och SKL hänvisar till att man utnyttjar det som kallas för att teckna en ”avtalslicens” vilket då innebär att detta avtal gäller för Bonus medlemsorganisationer men även för de som står utanför Bonus, alltså flera tusentals upphovsrättsinnehavare snuvas på deras rättmätiga ersättning.

Sedan 2016 har det tillkommit en ny lagstiftning genom ett EU-direktiv som bl a innebär att utanförstående upphovsmän och deras organisationer inte får diskrimineras, de skall, enligt nya lagen, likställas med de upphovsmän som finns hos Bonus och erhålla likvärdig ersättning för nyttjandet.

Konstnärsunionen och KFA ansökt 2016 om medlemskap och ersättning till Bonus Copyright för våra medlemsföreningar, men hittills har Bonus vägrat att gå oss till mötes. Vi har då anlitat advokat Henrik Bengtsson på Delphi advokatbyrå i Stockholm som skall företräda oss i de fortsatta förhandlingarna med Bonus-Copyright.

Varken KFA eller Konstnärsunionen har några ekonomiska möjligheter att anlita ett advokatbolag av denna kaliber, och söker därför stöd för vårt fortsatta arbete där vi kommer att initialt ha kostnader på ca 200.000 kr för förhandlingar och advokatarvoden. Hittills har styrelseledamöterna ur egen fick kunnat betala ca 40.000 kr för anlitandet av Henrik Bengtssons arbete.

Eftersom vi ser att vi idag har lagstiftningen med oss så bör vi få rätt till vår kopieringsersättning som sen kan vidarebefordras till våra medlemsföreningar. Vi se dock att Bonus-Copyright gör allt möjligt för att hindra oss från medlemskap och tillgång till rättmätig ersättning. Vi utsätts bl a för smutskastning och felaktiga påstående om medlemsantal m m. Ditt stöd gör skillnad!

 

Läs mer här: KFA Crowdfundingkamp

Gåvobevis: KFA gåvobevis

Nyhetsbrev: Juni 2017

Hej! Våren och sommaren är här, vilket innebär utställningar, resor, ledighet, grillning, möten med nya konstnärer m m. KFA har fått debattinlägg publicerat på Dagens Arena tidning/webb angående det statliga konstnärsstödet som är under granskning. Vidare har även Tidningen ETC tagit in denna debattartikel, finns även publicerat på Facebook. Konstnärsalliansen finns nu med på Instagram, gå in och följ oss…..

Tidningen Artär är tryckt och utskickad till medlemmar och prenumeranter, har du inte fått tidningen hör av dig till kansliet snarast.

Läs nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev juni-17 (PDF)

Affisch om utställning klar!

Här är en länk till affischen i PDF

Information om utsättningen:

Göteborgs Stadsbiblioteket utställningshallen visar Temautställningen ”Artär art” mellan 22 oktober – 30 oktober 2016

Vernissage: Lördag den 22. oktober kl. 12-16

Utställare: Johanna Engdahl, Iréne Sjöberg Lundin, Heinz Roegner, Ruth Felldin, Paula Rindborg, Ann Charlotte Nilsson, Mona Hermansson, Britt Hedén, Sten Åke Lundqvist, Olga Saxin, Camilla Roman, Frans Glatzl, Ingemar Andersson, Birgitta Norrgren, Sol Britt Grek-J-son, Åsa Freij Söderberg, Ingeborg Radler, Lena Gustafsson, Anne Morin Eriksson, Mona Nylén, Ann-Charlotte Fogel, Gith Weidenmo, Elisabeth Malmgren, Tony Roos, Martti Risku.

Arrangörer: Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)

Öppettider: Månd – fred 9-21, Lörd – sönd 10-18.

Inbjudan till samlingsutställning i Göteborg

Inbjudan till samlingsutställning
Var? Göteborgs stadsbibliotek utställningshallen,
Götaplatsen
När? 22 okt. – 28 okt.
Hängning fredag den 21 okt. mellan kl. 12 – 16
Sista anmälningsdag är den 20 sept. Preliminär
deltagarkostnad 500 kr.

Temat är: Artär Art
Antal verk per utställare: 4 normalstora verk. Alla inriktningar är välkomna
som keramik, måleri, grafik, skulptur, glas m m.
Det brukar bli ett 20-tal utställare, hyreskostnaden är 5000 kr för en vecka.
En affisch kommer att tryckas som en annons publiceras i GP.
De deltagande konstnärerna ska bevaka utställningen alla dagar, därför ska
en vaktlista göras upp. Ange i din anmälan vilken dag, tider som du kan
ställa upp och vakta. En sedvanlig vernissage kommer att anordnas, pressen
kontaktas.
Öppettider: vardagar 9.00-21.00, lörd o sönd. 10.00-18.00
Välkommen!
KFA-kansli

 

Mer info: inbjudan-stadsbiblioteket

Nyhetsbrev: juni 2016

Medlemmar i KFA m fl. Göteborg juni 2016.

Förslag till höjning av medlemsavgiften 2016-2017, motion av Ingeborg Radler (medlem och revisor). Enligt förslaget skall medlemsavgiften höjas retroaktivt för 2016 med 150 kr och med 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.
Beslut: Mötet diskuterade förslaget och enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Läs mer här i det senaste nyhetsbrevet (PDF): Nyhetsbrev juni -16

Beslut om höjning av medlemsavgiften

På en extrastämma den 22 maj diskuterades förslaget om höjd medlemsavgift och alla enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Medlemslistan skall sen presenteras där det framgår vilka medlemmar som betalar avgift för de som är under 70 år och för de som fyllt 70 år.

Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Inte sedan 2008 har avgiften höjts, vilket innebär att avgiften legat still i 8 år. Den nya avgiften anses ändå vara låg i jämförelse med andra liknande förbund där årsavgiften ligger mellan 2000 – 3000 kr, år.

Läs mer här (PDF): Medlemsnytt

1 2 3