Hjälp oss i vår crowdfundingkampanj!

Konstnärsunionen (k) är en upphovsrättsförening som har avtal med fem andra konstnärsföreningar i syfte att företräda dem i förhandlingar och avtalsförhandling om olika upphovsrättsersättningar. Konstnärsalliansen (KFA) är en facklig konstnärsorganisation som organiserar aktiva bild- och formkonstnärer i  Sverige och övriga Norden, vi samverkar med Konstnärsunionen genom att bl a arbeta för att det s.k. kopieringsmonopolet ska upphöra.

Under mer än 25 år har vi arbetat för att få ta del av den skolkopieringsersättning ( kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk, tidskrifter, texter bilder som sker på alla Sveriges skolor) som tillkommer Bonus-Copyright Access och dess 15 medlemsföreningar (www.bonuscopyright.se).

Tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting), staten har man inmutat ett monopol på denna ersättning så att upphovsmän utanför Bonus nekas ersättning för skolornas kopiering. Bonus och SKL hänvisar till att man utnyttjar det som kallas för att teckna en ”avtalslicens” vilket då innebär att detta avtal gäller för Bonus medlemsorganisationer men även för de som står utanför Bonus, alltså flera tusentals upphovsrättsinnehavare snuvas på deras rättmätiga ersättning.

Sedan 2016 har det tillkommit en ny lagstiftning genom ett EU-direktiv som bl a innebär att utanförstående upphovsmän och deras organisationer inte får diskrimineras, de skall, enligt nya lagen, likställas med de upphovsmän som finns hos Bonus och erhålla likvärdig ersättning för nyttjandet.

Konstnärsunionen och KFA ansökt 2016 om medlemskap och ersättning till Bonus Copyright för våra medlemsföreningar, men hittills har Bonus vägrat att gå oss till mötes. Vi har då anlitat advokat Henrik Bengtsson på Delphi advokatbyrå i Stockholm som skall företräda oss i de fortsatta förhandlingarna med Bonus-Copyright.

Varken KFA eller Konstnärsunionen har några ekonomiska möjligheter att anlita ett advokatbolag av denna kaliber, och söker därför stöd för vårt fortsatta arbete där vi kommer att initialt ha kostnader på ca 200.000 kr för förhandlingar och advokatarvoden. Hittills har styrelseledamöterna ur egen fick kunnat betala ca 40.000 kr för anlitandet av Henrik Bengtssons arbete.

Eftersom vi ser att vi idag har lagstiftningen med oss så bör vi få rätt till vår kopieringsersättning som sen kan vidarebefordras till våra medlemsföreningar. Vi se dock att Bonus-Copyright gör allt möjligt för att hindra oss från medlemskap och tillgång till rättmätig ersättning. Vi utsätts bl a för smutskastning och felaktiga påstående om medlemsantal m m. Ditt stöd gör skillnad!

 

Läs mer här: KFA Crowdfundingkamp

Gåvobevis: KFA gåvobevis

3 comments

 • Artikeln om Bonus Copyright Access är i flera delar direkt felaktig. Det påstås ”att upphovsmän utanför Bonus nekas ersättning för skolornas kopiering.” Sanningen är att alla upphovspersoner som har bilder i tryckt media kan få ersättning via Bildupphovsrätt i Sverige. Läs fakta och sök ersättningen här http://bildupphovsratt.se/om-ir-individuell-reprografiersattning
  Vidare påstås ”att Bonus-Copyright gör allt möjligt för att hindra oss från medlemskap och tillgång till rättmätig ersättning. Vi utsätts bl a för smutskastning och felaktiga påståenden om medlemsantal m .” Fakta är att inlämnad medlemsansökan har blivit korrekt behandlad i alla avseenden men att den varit så bristfällig och i vissa avseenden inte överensstämt med verkligheten, bl a avseende vilka man företräder, att den inte kunnat ligga till grund för medlemskap.
  Mats Lindberg, Bildupphovsrätt i Sverige.

  • Mats Lindberg fortsätter att sprida lögner och helt felaktiga påståenden, jag är inte förvånad. Att BUS innehar en IR-ersättning där ett antal organisationer har gått ihop om detta , har inget att göra med att det under många år har funnits olika organisationer bestående av upphovsmän som alla nekats anslutning till Bonus Copyright, trots att de haft rätt till detta. Sen måste man skilja på Bildupphovsrätt (BUS) och Bonus. Till BUS kan endast enskilda upphovsmän ansluta sig. Till Bonus krävs att det är en organisation bestående av ett antal upphovsmän kan söka anslutning och på så sätt få ta del av den s.k. skolkopieringsersättningen.
   Denna skolkopieringsersättning är även att se som ett organisationsbidrag till de ingående organisationerna. Bl a får Sv. Tecknare 13 miljoner kr varje år, KRO/KIF erhåller 8 miljoner kr i ersättning. En hel del av denna årliga ersättning tillkommer organisationerna för att finansiera jurister, kansli, tidskrifter m m.
   Mats Lindberg skriver att KFA/ Konstnärsunionens ansökan är bristfällig vilket är en lögn. Den är helt korrekt utförd gm vår advokat Henrik Bengtsson på Delphi advokatbyrå i Stockholm. Den som vill kontrollera detta kan när som helst kontakta Delhpi advokatbyrå och få detta bekräftat.

   Mvh
   Tony Roos ordförande KFA

   • Roos har helt missuppfattat vad Bonus Copyright Acces gör. Man fördelar inte ett organisationsbidrag.
    Bonus lämnar licens om användning av upphovsrättsligt skyddat material och tar in ersättning för detta.
    Ersättningen fördelas till organisationer för vidare fördelning till upphovspersoner.
    Det är alltså en helt felaktig grund Tony Roos har.
    Mats Lindberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *