Author Archives: admin

KFA ställer ut på Kåken

Har klimatkrisen och finanskriserna förändrat konstvärlden? Behövs konst och konstnärer i dagens samhälle? Vilka ismer och tankeströmningar dominerar. Vilka analytiska redskap behöver vi i dag för att förstå konsten i tiden, och vilka ismer är på väg bort? Vad kommer efter den så kallade postmodernismen?

Konstnärsalliansen är en svensk intresseorganisation för yrkes-utövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. I utställningen I tiden har ett antal till organisationen anslutna fritt tolkat samtidens ismer och tankeströmningar och hur vi kan använda dem för att förstå vår omvärld

Se affischen (PDF): Konstnärsalliansen på Kåken

Årets sista nyhetsbrev

KFA årsavgift för 2019! BG: 5243-2143.

Swicha: 123-6147300

Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr (enligt beslut på stämman 2016). För aktiv medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen.

För dig som fyllt 70 är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift.

Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras. När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet för 2019. OBS! Inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

PDF: Nyhetsbrev dec. 2018

Övriga användbara dokument: 

PDF: KFA-avtal

PDF: Inbjudan konstnärlig gestaltning för Båthamnsvägens ersättning 2018-11-23…

PDF: Inbjudan till intresseanmälan 

PDF: Fakturamall 2

PDF: Fakturamall 1

KFA delade ut flygblad

Lördagen den 25 augusti besökte KFA – gm Tony Roos och Åsa Freij-Söderberg – Stockholm och Drottninggatan för att dela ut flygblad och prata med Stockholmarna om den offentliga konsten. Vidare besökte KFA partiernas valstugor på Sergels torg och där lämnade vi över våra förslag på den offentliga konstens hantering Stockholm. Ett av budskapen är att stadens måste bli mera transparent i sin inköpspolitik gällande den offentliga konsten.

1 2 3 20