Category Archives: Artär

Rättelse, Tidningen Artär

Tidningen Artär ber att få göra en rättelse. I nr 2/2014 publicerades artikeln ”Pengar från Stim hamnar i fel fickor” och i nr 1/2016 ”Flera tusen offentliga konstverk saknas i Sveriges landsting”. Artiklarna var avskrifter av Sveriges Radios artiklar ”Musikens miljoner som kan hamna i fel fickor” och ”Generaldirektör bjuden på lyxmiddag av kultureliten” respektive ”Tusentals offentliga konstverk saknas i landstingen”. SR ser detta som ett upphovsrättsintrång och har därför bett att artiklarna tas bort från webbtidningen som finns publicerad på Konstnärsalliansens hemsida under Artär, samt att en text om intrånget publiceras.

Årets första Artär är ute

Nu har årets första nummer av medlemstidningen Artär kommit ut till medlemmarna. Här är en PDF av tidningen som bland annat tar ett grepp om Västra Götalandsregionen som under två dagar i Stockholm köpte in hela 196 konstverk med förklaringen att ”man vill ju att tiden blir väl utnyttjad”.

Årets andra nummer av tidningen Artär ute

Statens konstråd anser sig följa lagen om offentlig upphandling, LOU, men så är inte fallet. Samtidigt fuskar både kommuner, myndigheter och landsting med upphandlingarna. Det ät bara några av sakerna som gör att många konstnärer mer eller mindre blir blåsta på uppdrag. Det och om mycket mer finns att läsa i det senaste numret av KFA:s medlemstidning Artär.

Äldre nummer av tidningen finns att läsa här.

Politiken, arbetsvillkoren och om KFA:s nya ungdomsprojekt. Det och mycket mer finns att läsa om i det senaste numret av medlemstidningen Artär som är ute nu.

Nytt nummer av medlemstidningen Artär ute

Politikernas uppfattningar om vad som behöver göras inom konstområdet under den kommande mandatperioden, om konstnärernas dåliga arbetsvillkor, om hur Stockholms konstråd utestänger konstnärer och om KFA:s nya satsning på ungdomar genom projektet ”Ung Realism”. Det och mycket mer finns att läsa i det senaste numret av KFA:s medlemstidning Artär som gick ut till medlemmarna under vecka 37.

Äldre nummer av tidningen finns att läsa här.