Beslut om höjning av medlemsavgiften

På en extrastämma den 22 maj diskuterades förslaget om höjd medlemsavgift och alla enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Medlemslistan skall sen presenteras där det framgår vilka medlemmar som betalar avgift för de som är under 70 år och för de som fyllt 70 år.

Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Inte sedan 2008 har avgiften höjts, vilket innebär att avgiften legat still i 8 år. Den nya avgiften anses ändå vara låg i jämförelse med andra liknande förbund där årsavgiften ligger mellan 2000 – 3000 kr, år.

Läs mer här (PDF): Medlemsnytt

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*