Beslut om ändring av stadgarna

Information från KFA-kansli i GBG

Den 19 oktober hölls en extra föreningsstämma i Göteborg. Stämman beslutade att göra ett tillägg i stadgarna vad gäller vilka konstnärskategorier som kan anslutas till KFA. Det utökas med designers, konservator, och attributmakare.

Även en justering i stadgarna gjordes vad gäller val av ledamöter vid förbundsstämman.

På mötet informerades om att KFA tecknat ett samarbetsavtal med organisationen TellusArt, en internationell organisation för konstnärer med 900 medlemmar.

Förbundet har vidare haft kontakter med tjänstemannafacket Unionen och då fått ett erbjudande om att våra medlemmar kan anslutas som företagare och på så sätt erbjudas ett antal viktiga medlemsförmåner, försäkringar, juristhjälp, småföretagsförsäkring etc. Detta erbjudande har skickats ut till alla medlemmar i KFA.

Dessutom har Konstnärernas intresseförening (DUR – upphovsrättför) bytt namn till KonstnärsUnionen (K).

KFA med flera har sedan ett antal år tillbaka ett avtal med DUR gällande samverkan kring inkassering av olika upphovsrättsersättningar samt avtal på området.

Protokoll från extra medlemsmöte den 19 oktober finns här (PDF).

 

Tony Roos, ordf.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*