Monthly Archives: maj 2016

Beslut om höjning av medlemsavgiften

På en extrastämma den 22 maj diskuterades förslaget om höjd medlemsavgift och alla enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Medlemslistan skall sen presenteras där det framgår vilka medlemmar som betalar avgift för de som är under 70 år och för de som fyllt 70 år.

Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Inte sedan 2008 har avgiften höjts, vilket innebär att avgiften legat still i 8 år. Den nya avgiften anses ändå vara låg i jämförelse med andra liknande förbund där årsavgiften ligger mellan 2000 – 3000 kr, år.

Läs mer här (PDF): Medlemsnytt

Konstnärlig gestaltning av nytt psykiatrihus

Västerbottens läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för sju konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med byggnation av ett nytt psykiatrihus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. De konstnärliga gestaltningarna avser entré, två ljusgårdar och korridor/huvudstråk på fyra våningsplan.

Behörighet (kvalificeringskrav)
1. vara yrkesverksam konstnär
2. vara fri från skulder hos Skatteverket eller kronofogdemyndigheten
3. vid tidpunkten för tilldelning av skiss- respektive genomförandeuppdrag vara godkänd för Fskatt eller FA-skatt (enskild firma eller bolag).

Typ: Uppdrag/tävlingKulturella sektorer, Bild/form
Län: Västerbottens län
Sista ansökningsdag: 20 maj 2016 23:59.

Mer info här.