Monthly Archives: juni 2016

Årets första Artär är ute

Nu har årets första nummer av medlemstidningen Artär kommit ut till medlemmarna. Här är en PDF av tidningen som bland annat tar ett grepp om Västra Götalandsregionen som under två dagar i Stockholm köpte in hela 196 konstverk med förklaringen att ”man vill ju att tiden blir väl utnyttjad”.

Nyhetsbrev: juni 2016

Medlemmar i KFA m fl. Göteborg juni 2016.

Förslag till höjning av medlemsavgiften 2016-2017, motion av Ingeborg Radler (medlem och revisor). Enligt förslaget skall medlemsavgiften höjas retroaktivt för 2016 med 150 kr och med 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.
Beslut: Mötet diskuterade förslaget och enades om att ställa sig bakom motionärens förslag till höjning. Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr.

Läs mer här i det senaste nyhetsbrevet (PDF): Nyhetsbrev juni -16