Gestaltningsuppdrag på skola i Jönköping

Korridor, Sanda särkskola Huskvarna

Jönköpings kommun utlyser ett gestaltningsuppdrag för tillbyggnaden av Sanda grund- och gymnasiesärskola i Huskvarna.

Bakgrund/objekt

Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015. De ombyggda och anpassade lokalerna ligger i anslutning till Sandagymnasiet i hus 6. Skolan ligger i Huskvarna med Bondbergets naturreservat i söder och med utsikt mot Vättern i norr.

I Sanda grundsärskola, med inriktningen träningsskola, går 17 elever i åk 7-9. Eleverna går 3 år, vilket ger behörighet att fortsätta på gymnasiets individuella program.

Gymnasiesärskolan på Sanda utbildningscentrum har två program: AH-Administration, handel och varuhantering samt IP-Individuellt program.  Individuellt program ligger i de nya lokalerna och där går 28 elever. Programmet för Administration, handel och varuhantering finns i en annan del av hus 6, där går 13 elever. Sanda gymnasiesärskola erbjuder en fyraårig utbildning där eleverna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Alla ska känna trygghet, stärkas som individer och bli väl förberedda inför vuxenlivet.

Förutsättningar på platsen

Lokalen är ca 1650 kvadratmeter och har fyra långa korridorer. Det finns en tegelvägg, resten är gipsväggar. Önskemål från skolan är att ”det händer något vid varje krök”, då det promeneras mycket i lokalerna samt gärna på temat årstider. Vid eventuell gestaltning på golv krävs tåligt material då flera elever är rullstolsburna och rullstolar sliter hårt på golvet. För de med synnedsättning kan interaktiv gestaltning på dörrar vara av vikt för att till exempel kunna skilja mellan olika lokaler, som sy– och träslöjd, kök och aula.

Intresseanmälan

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, utlyser gestaltningsuppdraget. Du som är yrkesverksam konstnär, formgivare, arkitekt eller motsvarande är välkommen att lämna in din intresseanmälan senast 2017-02-27. Vid tilldelat uppdrag ska du som konstnär vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Intresseanmälan skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna
Märk kuvertet ”Sanda grund- och gymnasiesärskola, Jönköpings kommun”

Intresseanmälan ska innehålla:

  • Valfritt antal bilder på tre representativa verk. Bilderna kan skickas i pappersformat eller på dvd/usb i kuvert. Ansökan tas inte emot via e-post.
  • Ett textdokument med information om de tre referensobjekten. All text ska vara skriven på svenska eller engelska. Konstverken ska vara avslutade uppdrag. Texten ska innehålla en kort beskrivning av respektive uppdrag vilken ska omfatta plats, material, produktionsår samt uppgift på kontaktperson med kontaktuppgifter såsom, företag/organisation, telefonnummer och e-postadress.
  • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö i Jönköpings kommun.
  • Meritförteckning/CV.
  • Kontaktuppgifter.

Intresseanmälningarna registreras på kultur- och fritidsförvaltningens kansli som allmän handling. Ditt material kommer inte att returneras. Bekräftelsebrev på inkomna intresseanmälningar samt preliminär tidplan skickas till varje konstnär. Intresseanmälningarna öppnas gemensamt efter anmälningstidens slut av den konstnärliga gestaltningsgruppen.

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 400 000 svenska kronor.
Skissarvode: 15 000/per person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 355 000 kr, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan:  2017-01-19
  • Sista dag intresseanmälan: 2017-02-23
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2017-03-03
  • Sista dag för skissförslag: 2017-05-03
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2017-06-15

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*