Barnsjukhus upphandlar ny konst

Ett genomgripande och identitetsskapande konstprojekt i nära samarbete med arkitekt är uppdraget på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Östra sjukhuset i Göteborg. Uppdraget innebär att i nära samarbete med arkitekt ta fram idéer för ett integrerat projekt som tillför ett konstnärligt skikt utöver det arkitektoniska. Möjliga områden för konst inom uppdraget: Entrétorg, hisshallar, lounger, passager, mötesplatser, stråk, knutpunkter, orientering, rörelsemönster, glasade gångar, passager och hisshallar i sjukhuset som binder samman vårdverksamheterna och rörelsestråken för patienter, personal, närstående och övriga besökare. De allmänna väntytorna har karaktär av lounger där patienten/besökaren ska kunna slappna av och hitta rofullhet genom utblickar mot omgivningen. I uppdraget kan ingå att påverka utformningen och valet av material, färg som identitetsskapande uttryck, andra former för gestaltningsidéer och uttryck som förstärkande element i arkitekturen, formskapande element, och eventuellt skyltprogrammet för sjukhuset.

Intention: Ett konstprojekt där konsten är integrerad i arkitekturen stärker den gestaltningsmässiga upplevelsen av helhet och identitet och förmågan att orientera sig i byggnaden.

Preliminär beräknad tidsplan: Färdigställt 2018. Beräknad kostnadsram a´ 2,5 mkr x 1 uppdrag. Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 60 tkr

Läs mer här. 

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*