No Picture
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: Juni 2015

Kansliet ber att få önska en trevlig skapande sommar. Vi kommer att ha stängt från och med midsommar fram till 18 augusti. Dock går det alltid bra att skicka e-postmeddelanden och skicka vanligt brev med posten. […]

No Picture
Okategoriserat

Nytt uppdrag på Södersjukhuset

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av en ny akut- och behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset. […]