Monthly Archives: januari 2017

KFA bjuder in till föreningsstämma

Stämman skall godkänna årsberättelse och välja ny förbundsstyrelse samt behandla motioner och ta del av viktiga rapporter.

Motioner från medlemmar skall vara kansliet tillhanda senast den 17 febr.

Nomineringar av ledamöter och ersättare till valberedningen skall vara insända 14 dagar innan stämman hålles och adresseras till kansliet märk valberedningen. Förslag och nominering kan göras via mejl och vanlig post/brev.

Tid: Söndagen den 2 april kl. 17.00 Göteborg, Klippan 23, lokal Hörnet.

Välkommen till Gbg

Tony Roos ordf.

Förtydliganden angående medlemsavgiften

I december skickades Nyhetsbrevet ut till alla medlemmar. Däri fanns info om den nya medlemsavgiften. Den består nu av två delar.

En är en serviceavgift 500 kr, och en ideell avgift 400 kr. Serviceavgiften är, enl. Skatteverkets regelverk, avdragsgill i din deklaration.
I serviceavgiften ingår bl a: Kostnaden för tidningen Artär, Nyhetsbrevet, kostnader för KFA hemsida, upphovsrättsarbete, avtalstecknande för att erbjuda förmåner för medlemmar och en försäkrings del åt förbundets kansli.
Resterande avgift den ideella ingår mötesverksamhet och utställningsverksamhet.

Kansliet erbjuder nu, för de medlemmar som vill, fakturera din avgift på två delar, serviceavg. och ideell avg. Alternativt ett kvitto på den avgift du betalat in till KFA, att årsavgiften innehåller en serviceavgift och en ideell avgift.

För medlemmar som fyllt 70 år och istället betalar 600 kr, är servicedelen 300 kr.

Har du frågor om detta kan du ringa till mig: 073-7070555 eller mejla:kansli@konstnarsalliansen.se

PS: Håll utskick efter mer e-post från oss, gällande kommande utställningsverksamhet och förmåner.

Mvh
Tony Roos ordf.

Inbjudan till ny utställning

Konstnärsförbundet Alliansen bjuder in till samlingsvisning i utställningslokalen vid Enebybergs bibliotek.

När: 27 febr. – 12 mars, 2017

Var: Enebybergs bibliotek, Eneby torg,tel. 08-56891196.
Glasmonter finns.

Kostnad: Begränsad, deltagarna delar på vernissagekostnad.

Anmälan görs till: e-post: kansli@konstnarsalliansen.se

Eller till: hildebohm@telia.com
Anmälan senast den 27 januari 2017.

Välkommen med anmälan

KFA – kansli Göteborg

PS: Detta år firar Konstnärsalliansen ett 15 årsjubileum vilket vi kommer att uppmärksamma på olika sätt, håll utskick efter post till dig.