Nyhetsbrev: december 2014

Bästa konstnärskollega!

Tiden går även denna gråa höst och snart är det Juligen. I detta årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2015!

KFA årsavgift för 2015! Pg: 301427-1. Den är 600 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 400 kr enligt beslut på stämman. Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger. När avgiften betalats sänder vi ut det nya medlemskortet, för 2015. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen i början av 2015. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning, KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens konstråd.

Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla
olika gestaltningsuppdrag som anonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt
viktigare, eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även
fortsätta vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida.
Och inte minst måste vi satsa på medlemsrekrytering 2015!

Länk till hela nyhetsbrevet (PDF).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*