Nyhetsbrev: april 2016 – extrastämma

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA!

Datum: Söndag den 22 maj kl. 18.00

Plats: Göteborg Klippan 23- Lokal Hörnet (Klippans kulturreservat)

I enlighet med beslut på föreningsstämman den 20 mars i GBG, fattades beslut, genom en motion, om att årsavgiften för medlemmar skall höjas, bl a p g a förbundets svaga ekonomi. Eftersom motionen inkom för sent, enl. stadgar, kan formellt beslut fattas den 22 maj.

Förslaget till höjning av avgiften innebär: att i år (2016) höjs årsavgiften för medlemmar under 70 år med 150 kr. 100 kr för de som fyllt 70 år. För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 kr för medlemmar som fyllt 70 år.

Detta, ovan, skall stämman fatta beslut om den 22 maj. Ytterligare en del aktuella frågor kommer vi att ta upp, bl a kommande medlemsutställningar.
Det bjudes på fika. Välkommen till Klippan!!

Läs mer här i detta nyhetsbrev (PDF): medlemsbrev april 16

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*