Open call: Nyskapande tillfällig konst

De senaste åren har Statens konstråd drivit frågan om vad konst i gemensamma rum kan vara. Målet har varit att bredda fältet offentlig konst till att omfatta den mångfald av uttryck som konstnärer idag arbetar med i de gemensamma rummen. Som en del i detta har vi arbetat med

formatet tillfälliga konstprojekt där vi hittills har bjudit in enskilda konstnärer till samarbete med Statens konstråd.
Nu vill vi göra det möjligt för konstnärer att själva skicka in sina idéer till oss. IOpen call: Nyskapande tillfällig konst välkomnar vi idéer för tillfälliga konstprojekt som på olika sätt utforskar samtiden och utvecklar relationen mellan konst och gemensamma rum. Vi söker projektidéer som har hög relevans för aktuella samhällsfrågor och som tydligt flyttar fram gränsen för vilka uttryck konst i gemensamma rum kan ta.

Läs mer här: Tillfälliga projekt Konstråd (PDF).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*