Konstnärlig gestaltning i Kiruna

Stadshuset Kristallen. Foto: Kiruna kommun

Gruvbrytningens underjordiska utbredning in under staden nu och i framtiden innebär sättningar i berggrunden. En konsekvens av detta är att Kirunas nuvarande centrum måste flyttas. Den nya centrumbildningen etableras i det gamla industriområdet Tuolluvaara.

I centrum av den nya staden byggs ett nytt torg med det nya stadshuset Kristallen som invigdes hösten 2018. Tio till tjugo meter från det nya stadshuset byggs det nya kulturhuset som kommer att färdigställas och tas i bruk under hösten 2022.

Beskrivning av konstprojektet

Inomhus i det nya kulturhusets västra sida, den sida som vänder sig mot torget, finns en vägg som är sju meter hög och 25 meter lång. Hela denna vägg kommer att förses med ett sammanhängande måleribaserat konstverk.

Sju – åtta meter framför denna vägg finns ett stort glasparti som innebär att konstverket blir mycket tillgängligt och synligt från utsidan och stora delar av den nya torgbildningen. Utrymmet mellan den aktuella väggen och glaspartiet får funktionen av en foajé för den kongressal som finns bakom väggen.

En konsekvens och en utmaning av beskrivningen ovan blir att konstverket kommer att betraktas från insidan på några meters håll samt från utsidan på 20-100 meters avstånd. Väggen kommer att belysas så att den, speciellt under vinterhalvåret, kommer att bli en framträdande och viktig del av det konstnärliga innehållet i Kirunas nya centrum.

Tidsplan

Intresseanmälan lämnas senast 2020-09-11. Sista dag för frågor är 2020-08-28.

Besked om tilldelning av skissuppdrag för tre konstnärer/konstnärsteam beräknas lämnas 2020-09-17.

Beslut om tilldelat uppdrag planeras till 2020-11-05.

Den konstnärliga gestaltningen ska vara installerad, klar och godkänd i samband med färdigställandet av det nya kulturhuset under våren/sommaren 2022.

Läs mer om gestaltningen: Inbjudan projekttävling, konstnärlig gestaltning, Kirunas nya kulturhus-1 (PDF)

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*