Nytt uppdrag på Drottning Silvia

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus utgör den samlade barnsjukvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhuset har ett komplett vårdutbud med alla dess delar från akutvård till högspecialiserad vård. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är Sveriges största barnsjukhus med alla verksamheter som behövs för ett komplett sjukhus. Här arbetar närmare 1 900 personer. Barnsjukhuset ingår som en del i
Sahlgrenska universitetssjukhuset och utöver vården bedrivs här också undervisning
och forskning. Hit kommer göteborgsbarnen, men även barn från Västra
Götalandsregionen. Huvuddelen av patienter mellan 0-18 år, vårdtid i snitt 2,5
vecka. Sjukhuset erbjuder också högspecialiserad vård till barn från hela
landet. Det kan gälla barn med ovanliga sjukdomar i lever, njurar, hjärta,
muskler och hjärna, barn med cystisk fibros och immunbristsjukdomar, barn med
hormonella tillväxtrubbningar eller autistiska barn. Barnsjukhusets
akutmottagning tar emot cirka 45 000 besök varje år. Den akuta korttidsvården
bygger på föräldrarnas aktiva medverkan i behandlingen av sitt barn. Till stöd
för de medicinska och kirurgiska verksamheterna finns intensivvård och
operation samt samlad diagnostik på Barnröntgen och Barnfysiologen. Här finns
även barn- och ungdomspsykiatri.

Nytt barnsjukhus

Den nya byggnaden består av tre delar, en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sju våningsplan och två kulvertplan. Nedre kulvertplan(K2) är till för transport och har yta för förrådshantering (Regionservice) och teknik. I övre kulvertplan (K1) planeras en Sterilcentral som ska ge service till hela Östra sjukhuset, här finns också omklädningsrum
för Operation och BarnIVA (övriga byter om som tidigare i K1 i befintligt hus).
På plan 0 (entréplan) ligger gemensam entréfunktion, sjukgymnastik med bassäng,
arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och
intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och
expeditioner för IVA/OP. På plan 4-5-6 finns vårdavdelningar och på taket
planeras för en helikopterplatta. På alla våningsplan planeras expeditioner och
utrymme för studenter och forskning. Läs mer om uppdraget här.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*