Konstnärlig gestaltning i Stockholm

Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder härmed in konstnärer att lämna intresseanmälan till ett konstnärligt gestaltningsuppdrag för garaget vid Novum Bio City, som byggs vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Att smycka offentliga byggnader med konst har en lång tradition i Sverige. Stockholms läns landsting erbjuder konst i framförallt vårdmiljöer. Av de cirka 80 000 konstverk landstinget har i sin ägo är ungefär 7000 placerade på Karo-linska Universitetssjukhuset i Huddinge. Stockholms läns landstings kulturförvaltning ansvarar för urval och förvalt-ning av konst, samt att konstanslagen används på ett ändamålsenligt sätt. Mer information (pdf).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*