Monthly Archives: juni 2012

Konstnärlig gestaltning i Stockholm

Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder härmed in konstnärer att lämna intresseanmälan till ett konstnärligt gestaltningsuppdrag för garaget vid Novum Bio City, som byggs vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Att smycka offentliga byggnader med konst har en lång tradition i Sverige. Stockholms läns landsting erbjuder konst i framförallt vårdmiljöer. Av de cirka 80 000 konstverk landstinget har i sin ägo är ungefär 7000 placerade på Karo-linska Universitetssjukhuset i Huddinge. Stockholms läns landstings kulturförvaltning ansvarar för urval och förvalt-ning av konst, samt att konstanslagen används på ett ändamålsenligt sätt. Mer information (pdf).

Upphandling av konstnärer till Citybanan

Med Citybanan får Stockholm två helt nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Båda stationerna kommer att förses med konst som ska tillföra miljön estetiska och tankeväckande värden.

Konstnärer i Sverige och övriga Europa inbjuds att medverka till konstnärlig gestaltning av de två nya stationerna. I ett första steg lämnas ansökan för att bli kvalificerad.

För mer info kring projektet och ansökan om att bli kvalificerad, se citybanan-konst.se.