Nyhetsbrev: december 2013

Bästa konstnärskollega!
Här kommer ett erbjudande till dig. Tiden går även denna gråa höst och snart är det Jul igen. I detta årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2014.

Ett nytt medlemskort ligger på tryckeriet och skickas så snart som möjligt till alla som betalar. Som kansliet kunde informera om i förra Nyhetsbrevet startades ett projekt under hösten med att ev. Ta över ett större galleri i Göteborg. En del ansökningar har gjorts, bl a till Regionlandstinget och till Allmänna arvsfonden. Det kan dock ta en del tid i anspråk innan vi kan komma att få ett besked.

Flera föreningar samverkar kring detta projekt; KFA, Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening, Yngre bild- och formkonstnärer (YBF), riksföreningen Attention. Återkommer senare med ytterligare information.

Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen i början av 2014. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning, KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens konstråd.

Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla olika gestaltningsuppdrag som annonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt viktigare, eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även fortsätta vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida. Och inte minst måste vi satsa på medlemsrekrytering!

Länk till hela nyhetsbrevet (PDF).

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*