Nyhetsbrev: juli 2009

Hej kollega och medlem!
Glad sommar till alla! Föreningsstämma hölls i Göteborg den 2 maj. Stämman beslutade att inte höja medlemsavgiften, den är kvar på 580 kr. En delvis ny styrelse valdes och presenteras här på vår hemsida.

KFA årsavgift 2009
Medlemsavgiften är 580 kr/år. För Pensionär, fyllda 70 år, 375 kr. För studerande 150 kr/år. När vi fått avgiften sänder vi dig ett nytt medlemskort. Plusgiro: 30 14 27-1. OBS! Det är en billig årsavgift. Tänk på att årsavg. I KRO/KIF tex. kostar 2000 kr/år.

Kulturutredningen
Konstnärsalliansen har svarat, lämnat in ett yttrande over kulturutredningen, till Kulturdepartementet. Vårt yttrande ska sedan läggas in på föreningens hemsida.

KFA har tecknat nya samarbetsavtal
Nu med Föreningen Haningekonstnärer och med Synskadade konstnärer och konsthantverkares förening. Det innebär att föreningarna ska samarbeta med utställningar och andra projekt som vänder sig till medlemmarna.

Vill du visa dina konstverk på KFA:s hemsida, entrésidan?
Vi skall visa en konstnärs verk, en månad i taget. Du är välkommen att sända in dina aktuella bilder med en kortfattad text m m.

Tidningen Artär!
Utkom i april, vill du som medlem ha fler ex så kontakta kansliet. Tidningen behöver spridas till gallerier, bibliotek m m.

Konstnärsalliansen behöver ny logga!
Styrelsen vill ta hjälp av medlemmarna för att ta fram en ny ”logga” åt förbundet. Skicka in förslaget via e-post eller vanligt brev till kansliet i Göteborg. De olika förslagen vill vi ha in senast den 1 febr. 2009.

Viktiga hemsidor
Svenska institutet: www.si.se
Kulturrådet: www.kulturradet.se
Konstnärsnämnden: www.konstnarsnamnden.se
Konstakademien: www.konstakademien.se
Statens Konstråd: www.statenskonstrad.se
För.Norden: www.norden.se
Kulturnät Sverige: www.kultur.se

Ställ ut på Galleri 37 i Kungälv!
En av föreningens medlemmar är innehavare av ett litet galleri i Kungälv (2 mil norr om Göteborg), Galleri 37. Galleriet är beläget i den gamla stadsdelen, 400 m från gamla träkyrkan och torget i Kungälv. Man följer gamla husen på Västergatan tills man är framme på nr 37. Galleriet är väl skyltat och man kan köra ända fram. Utställningsvillkoren är 25% provision + en garantisumma på 1.500 kr/vecka. Man hyr galleriet och är själv där och vaktar eller tar tillfället i akt och målar lite. Litet pentry och dusch finns, även övernattningsmöjligheter. Mer information finns på www.galleri37.se, vänsterklicka på texten uppe till vänster.
Hälsningar Lise-Lott Wendt
e-post: lise-lott.wendt@opera.se.

Anmäl dig till ”Konst åt alla” utställningarna!
Årligen arrangerar samlingslokalsorganisationerna Våra Gårdar och Folkets hus och Parker olika inköpsutställningar runt om i landet, detta under namnet ”Konst åt alla”. Det är samlingsutställningar som anordnas i olika Folkets hus, samlingslokaler. Yrkesverksamma konstnärer har rätt att anmäla sitt intresse om att få medverka på dessa utställningar, gör detta.
Adresser: Riksföreningen Våra Gårdar, kulturansvarig, Box 128 25, 112 97 Stockholm. Tel. 08-6726155. www.varagardar.se
Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm. Tel: 08-4522500.www.fhp.nu

Sök ateljévistelse på Ricklundgården
På Ricklundgården finns två olika ateljéer. Stora Folkeateljén som är inrymd i huvudbyggnaden och Annexateljén i anslutning till den gamla trivsamma sommarstugan. Folkateljén är på 50 kvm med en takhöjd på 5 m. Annexateljén är på 25 kvm. Se mer på: www.ricklundgarden.com
e-post: post@ricklundgarden.com. Tel. 0940-14368.
Ansökan om arbetsvistelse kan göras på följande address: Ricklundgården, Axel Aronsväg 6, Saxnäs, 91088 Marsfjäll.

Konstnarsguiden.se
Ny informationsportal om trygghets- och skattesystemet till konstnärer inom alla konstområden. Konstnärsguiden är en ny webbaserad informationsportal. Den förmedlar rak, enkel och aktuell information om trygghets- och skattesystemet. Guiden kommer att utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Projektet drivs av Konstnärsnämnden.

NY HEMSIDA!
Har du bytt e-postadress så skicka oss din nya adress!! Vill du att vi ska länka din hemsida via föreningens hemsida så kan vi fixa detta. Vill du visa din konstverk på KFA:s hemsida, entrésidan? Vi skall visa en konstnärs verk, en månad i taget. Du är välkommen att sända in dina aktuella bilder med en kortfattad text m m. Skicka din information till webansvarig Eva Elmquist

Erbjudande om att teckna en ateljéförsäkring för dig som medlem!!
KFA har 2007 tecknat en ateljéförsäkring, gruppförsäkring, kombinerad företagsförsäkring med allriskomfattning. Företaget heter Nordeuropa Försäkring AB. Årskostnaden är 1900 kr. Se bifogad bilaga till detta utskick! KFA kan även erbjuda medlemmarna en förmånlig utställningsförsäkring (400 kr, per utställningstillfälle) som tas vi varje enskild utställning, gäller 4 veckor i Norden. Ring kansliet: 073-7070555. I företagsförsäkringen ingår vidare: Extrakostnadsförsäkring, ansvarsförsäkring (sak och personskada, geografisk omfattning Norden), Rättskyddsförsäkring inkl. skattemål självrisk 20%. Kollektivt olycksfall 10 Bb ingen självrisk. Transportförsäkring i egna/ hyrda bilar. Tjänstereseförsäkring max antal resedygn per år; 150.

Beställ KFA:s egen Handbok för konstnärer.
Den kostar 80 kr + porto. Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som gäller vid moms och beskattning. Här finns material om kommissionsförsäljning och upphovsrättsregler, om A-kassan etc. Arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd, ersättningar till konstnärer. Kontakta kansliet: 073-7070555. eller e-posta.

Anmäl dig till ”Konst åt alla” utställningarna!
Årligen arrangerar samlingslokalsorganisationerna Våra Gårdar och Folkets hus och Parker olika inköpsutställningar runt om i landet, detta under namnet ”Konst åt alla”. Det är samlingsutställningar som anordnas i olika Folkets hus, samlingslokaler. Yrkesverksamma konstnärer har rätt att anmäla sitt intresse om att få medverka på dessa utställningar, gör detta. Adresser: Riksföreningen Våra Gårdar, kulturansvarig, Box 128 25, 112 97 Stockholm. Tel. 08-6726155. www.varagardar.se
Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm. Tel: 08-4522500.www.fhp.nu

VÄRVA MEDLEMMAR!!
Hjälp styrelsen att värva medlemmar till KFA. Hänvisa gärna till vår hemsida, där finns de flesta uppgifter om föreningen. Ansökningshandlingar kan beställas via telefon eller e-post.<

Rabattställen 2009, kommer att utökas/strong>
Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc. www.fargkallan.se
031-7110020.

Medlemmar i Konstnärsalliansen erhåller 10% rabatt på konstnärsmaterial hos Ljungbergs Artist, Bredgat. 10, 222 21 Lund. Tfn. 046-133370.

Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam, Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida:www.yakobbalko.se

Medlemmar erhåller 10% rabatt på konstnärsmaterial, färg m m, uppvisa medlemskort, hos Färg & Tapet i Helsingborg. Ängelholmsväg. 10. Tel.042-198469.  hemsida: www.fargotapethelsingborg.se

Konstnärsramar väst, Linnégatan 5, 413 04 Göteborg. Tel/fax: 031-423646. 10-15 % rabatt på ramar och konstnärsmaterial.

Kreatima, Sveavägen 42, Stockholm, tel. 08-54515560. 15 % på konstnärsmaterial.

Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial.

Målarlisa, Pohlhemsgatan 7, Stockholm.08-6537072 samt Masters, S:t Paulsgatan 14, Stockholm. 08-6427874. Båda lämnar 10 % rabatt till medlemmar i KFA.

Nyans i Helsingborg, erbjuder 10 – 20% rabatt på samtliga färger till medlemmar i KFA.
www.nyanshelsingborg.se tel. 042-326161.

Westers artistmaterial, Brunnsgatan 16, Jönköping. Tel. 036-168780, erbjuder 20 % rabatt till medlemmar i KFA.

Svenskt Konstnärscentrum, Kristianstad

Martinscolor Malmö, www.martinscolor.com, 30% rabatt till medlemmar i KFA. Webbaffär.

Rabatt på Bilhyra, MABI hyrbilar, Roslagsgatan 38, Stockholm. Tel. 08-56642081. www.mabi.nu Erbjuder 10% rabatt, till medlemmar i KFA, på samtliga fordon.

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré
Grenen Konstmuseum, Skagen, fri entré

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Tjörn,  vi betalar halv entré mot uppvisande av medlemskortet.

Göteborgs konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré

Nationalmuseum Stockholm, fri entré till samlingarna. Vid specialutställningar gäller reducerad entréavgift.

Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré.

Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré.

Vi kommer även att arbeta för att medlemmar i KFA kommer in fritt på konstmuseer i Danmark, Finland.

Kulturhuset i Stockholm, Sergels torg, fri entré.

Trevlig sommar önskar Styrelse och kansli Göteborg!

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*