No Picture
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev: juli 2009

Hej kollega och medlem! Glad sommar till alla! Föreningsstämma hölls i Göteborg den 2 maj. Stämman beslutade att inte höja medlemsavgiften, den är kvar på 580 kr. En delvis ny styrelse valdes och presenteras här […]