KFA i samarbete med Maritiman

I maj 2021 startar Konstnärsalliansen ett speciellt utställningsprojekt vid Göteborgs Maritima center (GMC) vid Packhuskajen. Tillsammans med GMC har vi inrett en utställningslokal i Jagaren Småland som ligger intill kajen. 

Det lär bli ett spännande utställningskoncept där vi avser kunna visa olika typer av konstutställningar, måleri, foto, grafik, skulptur m m. Invigning sker i början av maj månad och avslutas i oktober.

Vissa försiktighetsåtgärder kommer att vidtas eftersom ett antal ”corona-restriktioner” kommer att finnas kvar. KFA kommer i april att gå ut med ett utskick och inbjudan till medlemmar som då inom ett bokningsschema får avtala om en utställningsperiod. Någon hyra kommer inte att tas ut av utställarna. Information om detta kommer även att finnas på förbundets hemsida och facebook-sida. Maritiman kommer å sin sida att informera om utställningsverksamheten på deras hemsida bland alla de andra aktiviteter som erbjuds.

Ett besök på Maritiman är en resa både framåt och bakåt i tiden. Från att Gustav II Adolf grundade Göteborg 1621 kom hamnen att utgöra ett pulserande nav samt en betydelsefull port mot väster. Under flera decennier präglades stadsbilden av de stora varvskranarna och göteborgarna kunde stolt beskåda när skepp efter skepp lämnade stapelbäddarna för att segla på handelsrutter över hela jorden. ur Göteborgs maritima historia bestämde sig en grupp entusiaster för att försöka rädda några sjöfartshistoriskt intressanta fartyg undan en säker skrotningsdöd.

Om stiftelsen

Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum konstituerades 1985 med målet att skapa världens största och finaste maritima centrum. Affärsidén bestod i att man på ett och samma ställe skulle samla så många fartyg att mängden i sig skulle utgöra en attraktion. Ändå var de första åren rätt arbetsamma och ekonomin ansträngd. När det var som mörkast kom kommunen till undsättning och Göteborgs Maritima Centrum kunde slutligen slå upp sina portar för allmänheten sommaren 1987, då beläget vid Lilla Bommen. 

Allt eftersom fartygsflottan växte fick verksamheten så småningom flytta till vår nuvarande position på Packhuskajen och den 20 augusti 1994 kunde kung Carl XVI Gustaf nyinvigda Göteborgs Maritima Centrum. Idag har vi etablerat varumärket Maritiman – Göteborgs maritima upplevelsecentrum, som består av en unik samling fartyg, båtar och pråmar med både militär och civil anknytning. Förutom den ordinarie museala verksamheten anordnas även konferenser och festarrangemang. Ambitionen är att utgöra ett attraktivt upplevelsecentrum och bidra till att utveckla Göteborg som turiststad.

Maritiman drivs som en privat stiftelse. Utöver stiftelsens styrelse finns ett huvudmannaråd som sammankallas en gång per år. Maritiman stöttas också av fem stycken ideella fartygsföreningar, vilka samordnas genom Föreningen Göteborgs Maritima Centrum. Antalet besökare under säsongen 2018 uppgick till 34 313 personer.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*