Gestaltningsuppdrag i Lund

På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa sjukhusområdet till framtida krav. Sjukhusområdet är trångt med många äldre byggnader och det finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.

Region Skåne håller på att ta fram en översiktlig plan, en så kallad fysisk utvecklingsplan, som tittar på sjukhusområdet idag och i framtiden. Den fysiska utvecklingsplanen är en genomförandeplan som ska garantera kvaliteten i de investeringsbeslut som successivt tas för sjukhusområdets förnyelse och utveckling. Området måste kunna ge goda förutsättningar för att bedriva effektiv vård med nära relation mellan verksamheter och forskning.

Projektområde Nya sjukhusområdet Lund (NSL) omfattar en högteknologisk vårdbyggnad med traumaomhändertagande, en ny ringmatad kulvert och en ny servicebyggnad – Navet.

Uppdraget – Publik miljö, Navet, vårdbyggnad 57

Det pågår planering inför en ny servicebyggnad med placering norr om Baravägen. Servicebyggnaden Navet kan bli sjukhusområdets central för bland annat transporter, leveranser, energi- och teknikförsörjning och lokaler för verksamheter som inte bedriver vård, inklusive parkeringshus. För att Navet ska bli så effektivt som möjligt samlas all logistik, service och teknik i byggnaden, vilket centraliserar alla transporter till en punkt och förbättrar miljön och trafiksituationen inne på sjukhusområdet avsevärt. Väl i servicebyggnaden lastas godset om och når slutdestinationen via kulvertsystemet.

De konstnärliga delprojekten för ”Navet by 57, NSL” ska gestaltningsmässigt vara skiftande i sin karaktär och sitt uttryck, och ska förhålla sig till platsens funktionalitet och samverka med arkitekturens interiöra och exteriöra volym och gestaltning. Gemensamt ska de genomsyras av hög innovation och byggnadsintegration, uppfattas välkomnande, mänskligt, och vara lätta att orientera sig till, som del i en stimulerande varierad offentlig miljö, och präglas av mångfald och variation, avskildhet när ensamhet är det man söker, och platser för möten människor emellan.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget under programskedet för NAVET, BY57, Sjukhusområdet i Lund, omfattar 4 konstnärliga arbetsområden. Tre (3) avtal kommer att tecknas för varje område som får utföra parallella skissuppdrag. Syftet med programskedet är att ta fram projektmaterial som kan vara underlag för ekonomiska beräkningar och politiska beslut om projektets vidare utveckling och realisering i en bra syntes mellan konst och arkitektur.

Although this procurement is written in Swedish, there is nothing that prevents English-speaking artists from submitting their tender. The project can be completed in English.

This procurement is not translated into English, due to the risk of contradiction beeing impending between requirements written in Swedish and English.

Arvode och budget

Det utgår ett arvode för skiss om 50 000 SEK exklusive moms till dem som får skissuppdrag. Avtal avseende skissuppdrag kommer tecknas med tolv (12) konstnärer. Tre (3) per område.

Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option 1 om programarbete utlösas med fyra (4) av dessa konstnärer. En (1) konstnär per område. Arvode för programarbete är 150 000 SEK exlusive moms per område.

Lämna anbud i TendSign senast den 14 januari

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Klicka på knappen nedan för att komma direkt till uppdraget eller sök på ”Gestaltningsuppdrag Strategiska projekt” när du loggat in.

Stöter du på bekymmer med systemet så kan TendSign support hjälpa dig.

Länk till ansökan. 

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*