Gestalta nya sjukhuset i Malmö

Målet är mer vård, förbättrad arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav. Malmö sjukhusområde ligger i hjärtat av Malmö, omgärdat av vägar, grönområden och bostäder. Flera gång- och cykelstråk sträcker sig genom området. Sjukhusområdet består av flera byggnader, alla uppförda i olika tidsepoker, där huvudbyggnaden i betong uppfördes 1975. Efter drygt 40 år genomgår sjukhuset nu en omfattande totalrenovering i flera etapper. Samtidigt som de nya service- och vårdbyggnaderna uppförs skapas förutsättningar för ytterligare åtgärder på sjukhusområdet i Malmö.

Lämna anbud i TendSign senast den 11 november

Läs mer här: Gestaltningsuppdrag Strategiska projekt, Nya sjukhuset Malmö

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*