Pressmeddelande: KFA kräver ombildning av Statens konstråd

Angående Statens konstråds upphandling av offentliga
gestaltningsuppdrag.
Under mer än 10 års tid har enskilda konstnärer och Konstnärsalliansen, KFA, aktivt
arbetat för att offentliga myndigheter som upphandlar offentliga gestaltningsuppdrag skall
följa lagen om offentlig upphandling fullt. Idag använder i stort sett samtliga kommuner
och landsting sig av upphandlingsverktyget och gör öppna, konkurrensneutrala
upphandlingar genom en annonsering. Det finns två myndigheter som här utmärker sig
särskilt, det är Stockholm konst och Statens konstråd. Dessa har envist med olika
metoder, som anlitandet av advokatbyrå, i syfte att få igenom sina direktupphandlingar.
Delvis har man lyckats med detta, men man har även fått bakslag från förvaltningsrätten
och kammarrätten ett antal gånger, då domstolen beslutat att dess direktupphandling ska
ses som ogiltigt avtal.

De senaste 2 åren har nu samtliga förvaltningsdomstolar; förvaltningsdomstolen,
kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten.
Hänvisar till lagakraftvunna domar enligt beslut av Högsta
förvaltningsdomstolen. Mål nr: 2053-19, mål nr: 2052-19, mål
nr:6714-18, mål nr: 6713-18, samt till kammarrättens dom, mål nr:
4199-19.

Den 2019-06-25 beslutade kammarrätten att inte bevilja Statens konstråd
prövningstillstånd av dess överklagan. Förvaltningsdomstolens dom den 22
maj 2019 mål nr 21024-18, står därmed fast.

KFA kräver nu en ombildning av Statens konstråd!
Med anledning av lagakraftvunna domar måste nu konstrådet som myndighet reformera
sig och ändra sina upphandlingsrutiner. Det innebär då att myndigheten skall utannonsera
sina gestaltningsuppdrag elektroniskt. Möjlighet finns ju att anlita konstpool.se
Konstrådet har under många år gjort sig beroende av s.k. ”projektledare” – eller
konstkonsulter, alla själva aktiva konstnärer. Vi kan notera att det mycket ofta inträffar att
dessa konstkonsulter helt enkelt är jäviga och deras uppdrag måste ifrågasättas. Det är
självklart, så som konstrådet byggt upp sin verksamhet, att konsulterna själva har egna
kontakter och nätverk av olika konstnärer som de vill föreslå för uppdrag.
Det bästa är därför att avskaffa dessa konstkonsulter och att de i stället periodvis
anlitas som konstnärliga rådgivare, ej som projektledare som just i den rollen föreslår
kolleger till uppdrag och andra förmåner utan att detta konkurrensutsätts?!
Det är alltså väldigt viktigt att man kommer fram till en optimal lösning här, konstrådet
kan inte fortsätta som man gör idag, att hela tiden processa i förvaltningsdomstolarna och
sen betala utanförstående advokatbyråer flera 100-tusentals kr för deras hjälp. Det är inte
bara olagligt utan även slöseri med skattemedel.

Tony Roos, förbundsordförande
tel. 0737070555

Läs som PDF: pressmedd. om konstrådet

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*