Klimatet först – utställning på Kulturfyren

Utställningen visade på en stor bredd av uttryckssätt och stilar inom bildkonsten, måleri, collage, textil, glaskonst m m. Deltog på utställningen gjorde även barn och ungdomar från Ukrainska kulturföreningen i Göteborg med teckningar och målningar med gällande tema.
Utställare som deltog var: Miriam Böhmerschildt, Tony Roos, Åsa Freij-Söderberg, Monica Lorenstzon, Inkeri Karlsson, Cecilia Landin-Ekelund, Johanna Engdahl, Suelene Junkes, Margareta Skogsberg, Monica Pålsson, Vicki Svedrell, Margareta Söderlund, Camilla Roman, Lisbeth Ekelund, Maciej Malecki, Olga Zarubka.

Ukrainska folksånger
Ukrainska alliansen som stödjer den Ukrainska folkmusikgruppen ”Blommiga sjalen”, ordnade så att denna kunde uppträda under öppningen av tema-utställningen, vilket uppskattades mycket av utställningens besökande.

Utöver detta bidrog utställaren och poeten Åsa Freij-Söderberg med uppläsning av egen producerad poesi, allt i klimatet, förståndets etikens och samarbetets tecken.

Kulturfyren, är en kreativ mötesplats på Skeppsholmen, i hjärtat av Stockholm. I Kulturfyren möts amatörer och professionella kulturutövare i alla åldrar i olika sammanhang och i olika konstformer.
Här vid kajen finns inspirerande lokaler (omgjorda vapenindustrilokaler – heter än i dag min-departementet) här råder skärgårdsmiljö, med utsikt över Nybroviken, Strandvägen och Djurgården. Kulturfyren här ett perfekt ställe för workshopdagar, repetitionsdagar, konferensdagar, fester och mindre konserter.
Synskadade konstnärers förening, SKKF
Några konstnärer från Synskadade konstnärers förening deltog med en mängd olika verk som trä, keramik, textil, foto och målning i olja, akryl och akvarell.
SKKF arrangerar varje år i samarbete med någon konsthall, stora samlingsutställningar dit medlemmarna inbjuds att delta. Under årens lopp har vi ställt ut på många platser t ex. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Visby, Köping, Karlstad, Sundsvall och Luleå. Och även ställt ut i Finland, Norge, Danmark, Tjeckien och Vietnam.
SKKF arrangerar också kulturveckoslut för medlemmarna. Dessutom genomförs olika kultur- och utbildningsveckor där medlemmar får möjlighet att prova på nya tekniker och material. En av dessa kurser ängnades åt gjutning, detta i samarbete med Konstfack.

Ukrainska Alliansen i Sverige
Ukrainska Alliansen i Sverige är en paraplyverksamhet för 12 olika föreningar i Göteborg, Stockholm, Trelleborg, Blekinge, och Gävle som vi anordnar verksamhet för. Ukrainska Alliansen i Sverige bildades i September 2009 och har snart varit aktivt i 10 år.
Huvudverksamhetsområden är bl a:
*Aktivt arbeta med övergripande integrationsfrågor.
*Genomföra utbildningsdagar och föreläsningar för medlemsföreningar.
*Utveckla kultur mellan Ukraina och Sverige och ordna årliga mötesplatser för debatt, utställningar och kunskapsspridning.
Mångfald av uttryck!
Konstnärerna som deltog i temautställningen uppmanades att fritt tolka hur man ska hantera och uppmärksamma klimatfrågan. Konstnärer har den förmågan att på olika sätt skildra temats angelägenhet och på olika sätt skapa nya idéer och infallsvinklar.
”Tänk grönt i hemmet”,
Säger även Påve Franciskus har uppmanat oss att sluta med ”slit och släng-kulturen” genom att återanvända, förbruka mindre och begränsa resurserna från icke-förnybar energi. Så åt oss göra som påven säger, och tänka grönare i vår vardag.
Om vi ska vara riktigt konkreta: Kompostera ditt köksavfall. Det skonar miljön från avfall och ger näringsrik jord till trädgården. Du kan även tvätta familjens kläder i kallvatten. Det reducerar hushållets koldioxidutsläpp med 725 kilo varje år.
Det här visste ni kanske inte förut:
2015 presenterade forskare från MIT (Massachusetts Institute of Technology ) och Loyola University i USA en studie som visade att temperaturerna i stora området under det här århundradet kan nå dödliga nivåer.
I januari 2013 var det så varmt i den sydaustraliensiska staden Oodnadatta att bensinstationerna där fick sluta sälja bensin eftersom den avdunstade innan den nådde ned i tanken på bilarna. Bilisterna fick vänta till natten eller tidigt på morgonen för att kunna fylla bensin i sina bilar.
Värme på landningsbanan kan tvinga flygplanen att stanna på marken eller att vända om för att hitta en annan flygplats att landa på.
Varm luft är tunnare än kall och ger mindre lyftkraft. När temperaturen passerar 40 grader kan piloterna tvingas göra flygplanet lättare – antingen genom att lämna gods eller passagerare.
Red.
Tony Roos

PS: Hög tid alltså att vi alla förstår nödvändigheten av att vi alla engagerar oss!
Lås oss bilda kampanj: ”Konstnärer för klimatet”!
⁃ De säger vår engagerade medlemsrepresentant i Stockholm Åsa Freij-Söderberg. Som var initiativtagare till temat Klimatet först.
⁃ Och den som i borde ord och bild tydligast höll sig till temat. Så har hon också – genom många års journalistik i miljörörelsens och livsåskådningens tjänst – så har hon också förstått allvaret i klimathotet tydligare än de flesta. Det avspeglades på utställningen bl a i en stor målning – gjord för många år sedan just här på Skeppsholmen, och vid dåvarande Folkkulturcentrum, där Åsa hade egen utställning samtidigt som i rum intill. Pågick en internationell konferans för Europas gröna ungdoms-sektioner. Hon berättar: jag målade spontant medan jag passade min utställning och tänkte hur sorgligt det var att ungdomar måste engagera sig sa stark för att vi äldre har allvarligt försämrat framtiden på Jorden (redan då) ”som vi lånar av våra barn”. Men också så hoppfullt att det finns sådana ungdomar – och fanns redan då – som förstår och engagerar sig. I den sinnesstämningen skapade jag helt spontant den målningen som då som nu för tanken till gröna skogar, rent hav, och friska vindar. Inte förrän efteråt förstod jag att det var de ungas positiva energi som inspirerat mig och liksom målat sig själv. Visst inger den HOPP!
⁃ De är viktigt att vi tar vara på de hopp och de möjligheter som finns – trots allt – även om vi tyvärr måste låta oss skrämmas först. Och vi måste agera gruppvis för att höras och synas tillräckligt. Utställningen Klimatet först var en början för våran konstnärsgrupp att dra sitt strå till stacken, – men låt oss fortsätta på den inslagna vägen och bilda KONSTNÄRER FÖR KLIMATET!
⁃ Sen kanske andra yrkesgrupper och andra yrkesgrupper och kategorier följer vårt exempel!
⁃ Vad säger ni andra?!
⁃ Hör av er till KFA:s kansli och skriv till vår tidning Artär, hälsar med hoppfullhet Åsa Freij-Söderberg.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*