Monthly Archives: januari 2013

Minnesmärke över ”Tattarkravallerna” 1948

Kulturnämnden i Jönköping har bildat en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till ett minnesmärke som ska lyfta fram händelserna under de så kallade ”Tattarkravallerna” 1948 samt den positiva betydelsen som den romska minoriteten har haft på Jönköping.

Arbetsgruppen består av en representant för Kultur Jönköpings kommun, två representanter från kulturnämnden, en historiskt sakkunnig samt två representanter för den romska minoriteten. Samordnare är kulturutvecklare Kari Ruokola, Kultur Jönköpings kommun.