Nyhetsbrev: september 2008

Hej kollegor!
Sommaren är över och nu kommer en intensiv höst att starta. För oss, KFA,innebär detta en hel del intressanta saker. I slutet av hösten kommer regeringens kulturutredning att lägga fram sina förslag, vi kommer att följa upp detta för att föra fram våra frågor.

I höst skall styrelsen även träffa den särskilda utredare som nu snabbutreder vissa upphovsrättsfrågor, bla hur den s.k. ”avtalslicensmodellen” skall få ha det monopolinslag som den nu har, utnyttjas av BONUS och BUS bla.Vi arbetar med ett nytt nr av tidn. Artär. Nya utställningsprojekt är planerade, mer information om detta under hösten, när det gäller anmälan osv.

NY HEMSIDA I HÖST!!
Har du bytt e-postadress så skicka oss din nya adress!! Vill du att vi ska länka din hemsida via föreningens hemsida så kan vi fixa detta. Vill du visa din konstverk på KFA:s hemsida, entrésidan? Vi skall visa en konstnärs verk, en månad i taget. Du är välkommen att sända in dina aktuella bilder med en kortfattad text m m. Skicka din information till webansvarig Eva Elmquist

Viktiga webbsidor
Konstnärsnämnden: www.konstnarsnamnden.se Svenska institutet: www.si.seKonstakademien: www.konstakademien.se Statens Konstråd: www.statenskonstrad.se
För.Norden: www.norden.se Kulturnät Sverige: www.kultur.nu

Rabattställen 2008
Kommer att utökas under hösten.
Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc.www.fargkallan.se  031-7110020.

Konstnärsramar väst, Linnégatan 5, 413 04 Göteborg. Tel/fax: 031-423646. 10-15 % rabatt på ramar och konstnärsmaterial.

Kreatima, Sveavägen 42, Stockholm, tel. 08-54515560. 15 % på konstnärsmaterial.

Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial.

Målarlisa, Pohlhemsgatan 7, Stockholm.08-6537072 samt Masters, S:t Paulsgatan 14, Stockholm. 08-6427874. Båda lämnar 10 % rabatt till medlemmar i KFA.

Nyans i Helsingborg, erbjuder 10 – 20% rabatt på samtliga färger till medlemmar i KFA.

www.nyanshelsingborg.se tel. 042-326161

Martinscolor Malmö, www.martinscolor.com, 30% rabatt till medlemmar i KFA.

Rabatt på Bilhyra, MABI hyrbilar, Roslagsgatan 38, Stockholm. Tel. 08-56642081.www.mabi.nu Erbjuder 10% rabatt, till medlemmar i KFA, på samtliga fordon.

Handbok för konstnärer!
Beställ KFA:s egen Handbok för konstnärer. Den kostar 80 kr + porto. Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som gäller vid moms och beskattning. Här finns material om kommissionsförsäljning och upphovsrättsregler, om A-kassan etc. Arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd, ersättningar till konstnärer. Kontakta kansliet: 073-7070555. eller e-posta.

VÄRVA MEDLEMMAR!!
Hjälp styrelsen att värva medlemmar till KFA. Hänvisa gärna till vår hemsida, där finns de flesta uppgifter om föreningen. Ansökningshandlingar kan beställas via telefon eller e-post.

Erbjudande om att teckna en ateljéförsäkring för dig som medlem!!
KFA har i våras tecknar en ateljéförsäkring, gruppförsäkring, kombinerad företagsförsäkring med allriskomfattning. Företaget heter Nordeuropa Försäkring AB. Årskostnaden är 1900 kr. Se bifogad bilaga till detta utskick! KFA kan även erbjuda medlemmarna en förmånlig utställningsförsäkring (400 kr) som tas vi varje enskild utställning, gäller 4 veckor i Norden. Ring kansliet: 073-7070555.

Avtal med Nordic El.
Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) har tecknat ett samverkansavtal med Nordic el, ett göteborgbaserat elhandelsbolag. Syftet med samverkan är sponsring av föreningen och att kunna erbjuda medlemmar (familjer) bra och enkla elavtal för hemmet och för ateljén/verkstaden, och galleriet. För ytterligare information om El-erbjudandet kan man kontakta Nordic el i Göteborg eller ring till KFA i Göteborg. Nordic el har jämförelsevis bra låga priser, inga dolda avgifter. Nordic el är den enda göteborgsbaserade, oberoende elleverantören som är aktiv på den nordiska elbörsen – Nord Pool. Man har en av Sveriges mest lättlästa och överskådliga elräkningar, man betalar sin el i efterskott.Nordic el har som filosofi om att skapa enkelhet inom el. Deras mission är: ”att erbjuda ett ärligt och enkelt alternativ på den svenska elmarknaden. Vi ska vara en partner och en guide för alla kunder som skall välja avtalsform.” Mer information går att få via Nordic els hemsida: www.nordicel.se

VÅRSALONGEN 2009!!
Sista ansökningsdag 17 oktober 2008. Salongen är öppen för alla tekniker. Du söker med pappersfotografier av max fem verk + anmälningsblankett. Anmälningsavgift 250 kr. Årets jury består av fyra av landets ledande gallerister, från norr till söder. Regler och anmälningsblankett kan bland annat hämtas på Kulturhuset i Stockholm. Sökande utanför Stockholm kan beställa blankett per telefon eller ladda ner den från hemsidan.
Tel. 08-50831331 (telsvarare för beställning av blankett)
Läs mer på:www.liljevalchs.com

Trycka färggrafik?
Lumphé Litografiska i Stockholm. Planiavägen 28, 13134 Nacka. Tel. 08-7165606. Grafiktryckaren Arne Andersson i nacka överlåter sitt tryckeri till Björn Lumphé efter 50 år i branschen.

Konstnärernas Hjälpfond
Hemsida: www.konstnarernashjalpfond.se. Bidrag från hjälpfonden kan sökas under hela året! Hjälpfonden är Sveriges största enskilda fond för konstnärer i nöd. Årligen utdelas ca 2 miljoner kr. Tel. 08-7673000.

Portfolio 2008
www.statenskonstrad.se. Den 22 och 23 oktober är det dags för årets portfoliovisningar. Professionella konstnärer boende och verksamma i Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län får då möjlighet att presentera sin konst och sitt konstnärskap för en av Statens konstråds projektledare. Platserna är begränsade och urvalet görs endast genom intresseanmälan här på webben.

Under 2008 fortsätter Statens konstråds initiativ att genomföra portfoliovisningar för konstnärer runt om i landet. Den 22 och 23 oktober finns Statens konstråds projektledare på plats i Gävle, Kristinehamn och Mora. Vi söker professionella konstnärer boende och verksamma i Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län.

Portfoliovisningen
Du ges under 25 minuter möjlighet att presentera din konst och ditt konstnärskap vid ett personligt möte med en av Statens konstråds projekledare. Kanske har du erfarenhet i andra kulturer eller arbetar med konst som få har haft möjlighet att ta del av. Vid visningstillfället vill vi se CV samt bilder och beskrivningar av de deltagande konstnärernas verk, skisser och idéer. Efter samtalet lämnar konstnären sitt CV och cirka 10 utskrifter eller foton i A4- format på sitt material för Statens konstråds arkiv. Även digitalt material och kataloger kan bifogas.

UPPHANDLING AV PROJEKTLEDARUPPDRAG I STOCKHOLMS LÄN
Statens konstråd upphandlar en projektledare verksam i Stockholms län. Som projektledare för Statens konstråd ansvarar du för att projektleda konstnärliga gestaltningar med samtidskonst i det offentliga rummet. Upphandlingen är en urvalsupphandling som består av två steg, intresseanmälan och anbudsförfarande. I steg ett inbjuds anbudssökande att lämna in en intresseanmälan för att eventuellt i steg två lämna anbud. I kravspecifikationen (se nedan) beskrivs uppdraget och efterfrågade tjänster. Sista dagen för intresseanmälan är 2008-04-28 (poststämpel gäller). I steg två kommer fyra till åtta leverantörer att bjudas in att lämna anbud, senast 2008-05-29. I detta andra steg får anbudssökanden ett förfrågningsunderlag att fylla i. De utvalda leverantörerna ska också kvalificera sig genom att uppfylla ett antal krav, se kom ihåg-lista, för att anbud ska kunna prövas. Kravspecifikation och kom ihåg-lista är i pdf-format och öppnas i Acrobat Reader. Om du saknar Acrobat Reader kan du kostnadsfritt ladda ner programmet.
Kontaktperson: Sune Pettersson, ekonomichef Tel. 08-440 12 88

Urval och intresseanmälan
Antalet konstnärer som ges möjlighet att delta vid portfoliovisningen är begränsat. Urvalet görs endast genom intresseanmälan här på webben. Besvara därför noggrant och på bästa sätt alla frågor. Statens konstråd kommer att kontakta samtliga konstnärer via e-post. De som får chansen att medverka vid portfoliovisningen får två veckor innan en tid tilldelad, någon av dagarna 22 eller 23 oktober. Statens konstråd upphandlar projektledare i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län Formulärets överkant

UPPHANDLING AV PROJEKTLEDARUPPDRAG NORRLAND
Statens konstråd upphandlar en projektledare verksam i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Som projektledare för Statens konstråd ansvarar du för att projektleda konstnärliga gestaltningar med samtidskonst i det offentliga rummet. Upphandlingen är en urvalsupphandling som består av två steg, intresseanmälan och anbudsförfarande. I steg ett inbjuds anbudssökande att lämna in en intresseanmälan för att eventuellt i steg två lämna anbud. I kravspecifikationen (se nedan) beskrivs uppdraget och efterfrågade tjänster. Sista dagen för intresseanmälan är 2008-04-09 (poststämpel gäller). I steg två kommer fyra till åtta leverantörer att bjudas in att lämna anbud, senast 2008-05-13. I detta andra steg får anbudssökanden ett förfrågningsunderlag att fylla i. De utvalda leverantörerna ska också kvalificera sig genom att uppfylla ett antal krav, se kom ihåg lista, för att anbud ska kunna prövas. Kravspecifikation och kom ihåg-lista är i pdf-format och öppnas i Acrobat Reader. Om du saknar Acrobat Reader kan du kostnadsfritt ladda ner programmet Kontaktperson: Sune Pettersson, ekonomichef Tel. 08-440 12 88.

Vänliga hälsningar från styrelse & kansli i Göteborg.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*