Konstnärsförbundet Alliansens förslag till: KONSTNÄRSPOOLER

Vad är syftet med en konstnärspool?
• Egenanställning – ett plattformsföretag
• Underlätta för konstnärer som är ”arbetslösa” eller undersysselsatta
• Man utvecklar sin affärsidé, poolen sköter pengar och administration
• Som en vanlig anställning, men med ovanligt stor frihet och ansvar

Idén med konstnärspooler är framförallt att erbjuda bild- och formkonstnärer möjlighet att pröva en affärsidé eller att man vill kunna ta tillfälliga uppdrag som ska faktureras, utan att man behöver starta eget företag.

Konstnärspoolen, ett s.k. plattformsföretag, försöker kombinera anställningstrygghet med egenföretagande – konceptet bygger på att man är ”anställd” i konstnärspoolen, man ansvarar för sin egen affärsidé. Man drar in sina egna inkomster (genom uppdrag), sköter marknadsföring och leveranser och allt som man har med den kreativa och operativa verksamheten att göra. Konstnärspoolen sköter ekonomi och pappersarbetet; fakturerar, bokför och betalar in skatt, arbetsgivaravgifter samt moms om man är momsregistrerad.

Tryggt och enkelt
Tanken med en konstnärspool är alltså att erbjuda en trygg miljö för personer som vill skapa sin egen försörjning och betala skatt utan att vara egenföretagare. Poängen är att konstnären formellt är anställd, det är konstnärspoolen som har F-skattsedeln – konstnären kan ägna sig åt att utveckla affärsidén utan att tänka på pappersexercisen.

I januari erhåller alla egenanställda en kontrolluppgift som alla andra anställda får. Den baserar sig då på inkomster från olika uppdrag som konstnärerna fakturerat genom konstnärspoolen.

Konstnärspoolen skall erbjuda bl a följande:
Konstnärspoolen ska ses som ett arbetsmarknadsprojekt med finansiering dels från EU-mål 3 medel och från Arbetsmarknadsverket. Projektägare föreslås vara de fem regionala kulturarbetsförmedlingarna gemensamt med AMS, (länsarbetsnämnder?) och Statens kulturråd. Konstnärspoolen skall kunna erbjuda en del utbildning i företagande, marknadsföring, datakunskap, ekonomi. Utöver detta skall poolen fungera som ett resurscentra där man kan få stöd, coachning, vara ett bollplank, erbjuda lokaler med kontorsutrustning som data, kopieringsmöjligheter, telefon, fax etc. Möteslokaler skall kunna bokas, kontorslokaler skall kunna bokas. Genom att ta ansvar för sin verksamhet lär man sig hur ett företag fungerar, affärsmässigt, såväl som praktiskt. Konstnärspoolen blir en sorts skola för entrepernörskapet och blivande småföretagande.

Avgifter för deltagare
Någon registreringsavgift kommer till en början inte att tas ut. Syftet är att skapa en ekonomisk förening eller ett bolag av konstnärspoolen, där medlemmar på traditionellt sätt betalar en årsavgift. Dock bör det föreslås en faktureringsavgift på 8 % av fakturerat belopp till kund. I serviceavgiften ska ingå Foraförsäkring för anställda, försäkringar för arbetsgivaransvar och rättsskydd, möjlighet att delta i nätverk och seminarier.

Att förbättra arbetsmarknaden för konstnärer
Förslaget till konstnärspooler är ett innovativt arbetsmarknadsprojekt för konstnärer inom bild- och formområdet för att förbättra möjligheterna till egenförsörjning. Om man är arbetslös skall man ha möjlighet att delta oavsett om man uppbär aktivitetsstöd eller arbetslöshetsersättning. Samverkan om ett deltagande i projektet gör med AF-kultur/media och eller Länsarbetsnämnden.
Ä r man deltidsanställd som konstnär skall man också erbjudas möjlighet att medverka, att få pröva en affärsidé.

Osjälvständig eller självständig uppdragstagare
Det är här viktigt att det skapas klara och tydliga regler för de konstnärer som vill delta i konstnärspooler. Både skådespelare och musiker har undantagsregler för sina arbetslöshetskassor när det gäller att uppbära a-kassersättning om man anställs i en ekonomisk förening, eller anställs av TeaterAlliansen. De betraktas inte som företagare av de centrala a-kassorna utan kan uppbära arbetslöshetsersättning då de deklarerar att man varit arbetslös. Enligt ett nytt direktiv från SO- rbetslöshetskassornas Samorganisation (2005-05-25) ska arbetslöshetskassorna vid en ansökan först pröva om den anställde är delägare i plattformsföretaget eller ej. Det är en prövning som görs av handläggaren på respektive kontor vid varje enskild ansökan. Om den anställde inte är delägare i plattformsföretaget, ska hon/han prövas utifrån uppdragsbegreppet. Finner arbetslöshetskassan att den enskilda är osjälvständig uppdragstagare ska hon/han definieras som anställd – med rätt till a-kassersättning vid arbetslöshet. Plattformföretaget kan då skriva ett arbetsgivarintyg, baserat på fakturaunderlag och tidsredovisning från den anställde, som underlag för arbetslöshetsersättning, om det skulle bli aktuellt.

Fakta:
I Frankrike, Belgien och Finland är SE-konceptet (Selfemployment) omfattande och ett reellt sätt att både bryta arbetslöshet och möjliggöra att fler kan starta företag.

Projektet är utformat för att passa anställda som erbjuder tjänster inom tjänstesektorn.

Tar ut en avgift på drygt tio procent av den anställdes omsättning.

1,3 miljoner svenskar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden idag, om detta projekt kan bidra till att bara en bråkdel av dessa kan bidra till sin egenförsörjning så är detta ett steg åt rätt håll.
Konstnärsalliansen kommer att överlämna detta förslag till samtliga riksdagspartier. Förslaget kommer även att presenteras till Kulturrådet och till AMS. Förslaget skall presenteras på vår hemsida: www.konstnarsalliansen.org

Tony Roos ordf.
Kansli: KFA, Klippan 18, 41451 Göteborg.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*