Vart tog tusenlappen vägen?

Företagarnas Riksorganisation har gett ut en broschyr som man kallat,” Vart tog tusenlappen vägen”. Detta är en intressant läsning om hur olika näringsidkare, egenföretagare kan drabbas av den beskattning som måste deklareras och ett konstaterande om att det blir inte mycket över…

Resonemanget kan mycket väl översättas till de villkor som bild- och formkonstnärer lever under. Alla företagare som driver någon form av näringsverksamhet ska redovisa och betala moms på omsättningen. OBS! Detta gäller dock inte konstnärer såtillvida inte omsättningen överstiger 300 000 kronor på ett år, då är momssatsen 12 %. Konstnärer kan frivilligt momsregistrera sig oavsett om omsättningen ligger under 300 000.

Moms 200 kronor
Egenavgifter 189 kronor
Kommunalskatt 180 kronor
Allmän pensionsavgift 43 kronor
Statlig inkomstskatt 120 kronor
Företagaren får behålla som bäst 420 kronor och som sämst 273 kronor.

Som du ser i diagrammet, nederst på sidan, finns det fyra svar på frågan om hur mycket företagaren får behålla av tusenlappen han fått från sin uppdragsgivare.

1. Företagaren som inte behöver betala statlig inkomstskatt på tusenlappen får behålla 420 kr och betalar 580 kr i skatter och avgifter.

2. Företagaren som betalar såväl allmän pensionsavgift som statlig inkomstskatt på tusenlappen får behålla 300 kr och betalar 700 kr i skatter och avgifter.

3. Företagaren som inte behöver betala allmän pensionsavgift men ska betala statlig inkomstskatt med 20 % på tusenlappen får behålla 303 kr och betalar 697 kr i skatter och avgifter.

4. Företagaren som inte behöver betala allmän löneavgift men ska betala statlig inkomstskatt med 25 % på tusenlappen får behålla 273 kr och betala 727 kr i skatter och avgifter.

Detta betyder att företagaren i detta enkla fall betalar mellan 58 % och 73 % av vad han/hon får betalat av kunden för sin egen insats i skatter och avgifter. I många fall kan det bli mer på grund av andra skatter som vi här har bortsett ifrån, eller om kommunalskattesatsen är högre än genomsnittet. Om kunden är en privatperson – och inte kan dra av momsen – betyder detta att upp till nästan ¾ av det han betalar till företagaren för hans tjänst går direkt till staten och kommunen!

Beräkningsgrund
Moms: Den är normalt 29 % av det fakturerade beloppet (25 % räknat som påslag) och utgör alltså 200 kr av det totala priset.

Egenavgift: Avgiften är 31,01 % av näringsverksamhetens nettointäkt efter avdrag för samma egenavgift, vilket motsvarar 23,67 % av det fakturerade beloppet exkl. moms. Det blir 189 kr.

Allmän pensionsavgift: Allmän pensionsavgift betalas på inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete. Är årsinkomsten högre än 8,07 förhöjda prisbasbelopp (d v s 312 309 kr år 2002) så betalas inte allmän pensionsavgift på den överskjutande delen. I exemplet blir den allmänna pensionsavgiften 43 kr, skattereduktionen 32 kr och avdraget 11 kr för dem som tjänar högst 312 309 kr.

Kommunalskatt: Skattesatsen varierar mellan olika kommuner. År 2001 var den genomsnittliga skatten 30,53 %. För enkelhetens skull räknar vi i exemplet med 30 % skattesats. Kommunalskatten räknas på det belopp som återstår efter moms, egenavgift och 25 % av eventuell allmän pensionsavgift. Här bortser vi från grundavdraget ( 11 200-20 000 kr per år) och den skattereduktion som finns för medelinkomsttagare. För dem som betalar allmän pensionsavgift är beloppet beräkna kommunalskatt på 600 kr, vilket ger kommunalskatten 180 kr.

Statlig inkomstskatt: Inkomståret 2002 är den statliga inkomstskatten 20 % av årsinkomst över 273 800 kr och 25 % på årsinkomst över 414 200 kr. Om företagaren betalt allmän pensionsavgift på inkomsten och har haft arbetsinkomster över första skiktgränsen blir statliga inkomstskatten 120 kr. Om företagaren inte ska betala allmän pensionsavgift på inkomsten men ska betala statlig inkomstskatt efter skattesatsen 20 % blir skatten 122 kr. Om företagaren inte ska betala allmän pensionsavgift men ska betala statlig inkomstskatt efter skattesatsen 25 % blir skatten 152 kr.

1000_1 Moms 200 kr

1000_2 Egenavgifter 189 kr

1000_3 Kommunalskatt 180 (183) kr

1000_4 Allmän pensionsavgift 43 (0) kr

1000_5 Statlig inkomstskatt 120 (122) (153) kr

1000_6 Företagaren får behålla som bäst 420 kr, 275 som sämst.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*