Anmälan ska skickas i formuläret ovan eller som brevpost med denna blankett i (PDF). Bifoga din CV, bilagor, fotokopior av dina verk m.m.

Medlemsavgifter:
Från den 1 april 2017 betalar nya medlemmar 700 kr (500 kr avdragsgillt som serviceavg) konstnärer fyllda 70 år betalar 500 kr (300 kr avdragsgillt).

Aktiv medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen. För dig som fyllt 70 är 300 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift.

Medlemsavgiften kan delas per kvartal och blir då 225 kr för aktiv medlem, för pensionärer fyllda 70 blir det 150 per kvartal.

Konstnärer bosatta i Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Färöarna, Grönland betalar 350 kr per år.

Förbundskansli:

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)
Klippan 18
414 51 Göteborg.

Organisationsnr: 802434-4767
Bankgiro: 5243-2143
Kontaktperson: Tony Roos
tel. 073-7070555