No Picture
Debatt

Ren rovdrift på bildkonstnärer

Sedan flera årtionden tillbaka har det gått att läsa i ett antal statliga utredningar om konstnärernas svaga ekonomiska ställning i samhället, allvarligast är situationen för svenska bild- och formkonstnärer. Alltså inga nyheter utan något som […]

No Picture
Debatt

Nytt statligt konstnärsstöd!

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) föreslår regering och riksdag ett nytt statligt konstnärsstöd riktat till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Vi vill avveckla stipendiesystemet – de s.k. arbetsstipendierna – och i stället införa en inkomstrelaterad och pensionsgrundande konstnärstillägg. […]