KFA samverkar med följande organisationer:

loginlogoTellus Art
TellusArt är en icke vinstgivande konstorganisation, baserad i Sverige, som arbetar för att skapa förändring genom konsten. TellusArt började organisera konstverkstäder med skolbarn i Skandinavien, men har senare expanderat till andra länder i världen. Tellusart.org

Rabatt på Nordic Choice
KFA kan nu erbjuda 10 procent rabatt i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Baltikum. Rabatten gäller samtliga rumskategorier baserat på tillgänglighet. Priset gäller för individuellt resande. Bokningar kan göras via www.choice.se, Kundservice på tlf. 0771 666 700 eller direkt till alla NCCS hotellen i Norden.

Konstnärsalliansen kan nu erbjuda sina medlemmar kraftigt rabatterade priser på drivmedel
Vi på Preem utvecklar grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – restprodukter från skogsindustrin och slaktavfall till exempel. Vi lanserade vår HVO-diesel Preem Evolution Diesel redan 2011. Nu tar vi ännu ett jättekliv i vår evolution och höjer den förnybara delen till hela 50%. Här finns all information och ansökningsblankett: Bensinrabatter från Preem (PDF)

Rabatt på bilhyra
Genom avtal med Mabi. I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett rabatterat pris på de vanligaste bilgrupperna i vår vagnpark. Vid förhyrning av övriga bilgrupper och modeller tillämpas Lokalprislista – 10 % rabatt. Dessa priser gäller på samtliga orter i Sverige där Mabi Hyrbilar finns representerade.

Föreningen HaningeKonstnärer (www.haningekonstnarer.se)

Synskadade konstnärer och konsthantverkares förening, SKKF (www.srf.nu/)

 

Studiefrämjandet

Kurser, föreläsningar, scener och mycket mer. Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Är politiskt och religiöst obunda och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar. Läs mer här.

 

KonstnärsUnionen
KonstnärsUnionen är en upphovsrättsorganisation som sluter avtal med upphovsmän och användare, organisationer och myndigheter. Det är gratis att ansluta sig. KonstnärsUnionen har sitt säte och kansli i Stockholm. Mer info!

Logga Svergefinska Bildkonstnärers föreningSUOMIART, Sverigefinska Bildkonstnärers förening
Är en organisation för finsksvenska bildkonstnärer, kalligrafer. Suomiart har sitt säte och kansli i Stockholm. (www.suomiart.se).

d

Logga Nyans konstnärsfärger i HelsingborgNyans konstnärsfärger i Helsingborg (www.nyanshelsingborg.se)
Nyans är en ekonomisk förening som startade 2004 i Helsingborg. Syftet är att tillverka kvalitativa konstnärsfärger som också kan beställas av Alliansens medlemmar till mycket fördelaktiga priser.

d

d

Bolagskraft (www.bolagskraft.se)Bolagskraft är en icke vinstdrivande ekonomisk förening. Verksamheten startades 2001 som ett EU-projekt i syfte att göra det lättare att starta och driva en verksamhet.

d

 

s

 Ukrainska alliansen i Sverige (www.ruslana.se)

Vi har ett nytt samarbetsavtal med Ukrainska alliansen i Sverige. Där finns konstnärer och andra kulturarbetare.

 

df

d

National Union of Artists of Ukraine

The National Union of Artists of Ukraine which was founded in 1938 is an all-Ukrainian public creative organization of professional artists and art critics.

g

Strängnäs konstnärsakademi

Strängnäs Konstnärsakademi bildades 1989 med syfte att skaffa ateljéer och kollektivverkstäder till kommunens konstnärer. Idag engagerar sig akademin i allt som berör bildkonstnärers arbete – t ex utställningar, diskussioner, uppvaktningar och utredningar. Flertalet konstnärer i Strängnäs kommun är medlemmar i Konstnärsakademin.