Vi är en facklig intresseorganisation i Sverige (Norden) för yrkesutövande bild- och formkonstnärer och konsthantverkare. KFA arbetar för att reformera det statliga konstnärsstödet och införa ett mer generellt inkomstrelaterat konstnärsstöd baserat på objektiva kriterier.

– Vi vill verka för att kraftigt förbättra och förändra skattesituationen för konstnärerna genom att t ex schablonavdraget egen ateljé (arbetslokal) i hemmet kraftigt justeras uppåt.

– Vi ska arbeta för jämställdhet och kvinnors perspektiv på vad gäller konstnärskapets arbetsvillkor.

– Vi ska arbeta för att bevaka och utveckla medlemmarnas upphovsrätt genom olika avtal inom bildkonstens område.

Vi har samarbetsavtal med följande organisationer:

Företags/ateljéförsäkring för medlemmar: se informationsbladet för detaljer. Försäkrings info [pdf].

Folder om KFA:s verksamhet finns här (PDF).